Tiêu điểm giáo dục
18-09-26 02:36:33

Chi bộ Viện Đào tạo Quốc tổ chức thành công Sinh hoạt chuyên đề Xây dựng và phát triển Đảng tại Chi bộ Viện ĐTQT


Phát triển đảng viên là vấn đề có tính nguyên tắc trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, nhằm làm tăng thêm nguồn sinh lực cho Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng. Là một chi bộ mới thánh lập, chi bộ Viện Đào tạo Quốc tế nhận thấy cần đẩy mạnh phát triển và xây dựng Đảng trong cán bộ và sinh viên Viện, xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên nhằm củng cố, xây dựng đội ngũ đảng viên đảm bảo về số lượng, mạnh mẽ về chất lượng.

Tham dự buổi sinh hoạt chuyên đề mở rộng của Chi bộ Viện Đào tạo Quốc tế có sự tham gia của đồng chí Trương Văn Quý – Phó bí thư thường trực Đảng ủy Học viện Tài chính, toàn bộ Đảng viên trong chi bộ Viện, các cán bộ Công đoàn, Liên chi đoàn Viện, Ban cán sự các lớp DDP.

Phát biểu thảo luận tại buổi sinh hoạt chuyên đề, đồng chí Bùi Đường Nghiêu - bí thư Chi bộ Viện Đào tạo Quốc tế chia sẻ “Chi bộ Viện Đào tạo Quốc tế  được thành lập từ 6/2018, tuy mới được thành lập nhưng các Đảng viên trong Chi bộ đều có thâm niên tuổi Đảng, cũng như bề dày kinh nghiệm trong công tác Đảng và hoạt động chuyên môn”. Chi bộ Viện ĐTQT xác định mục tiêu, nhiệm vụ trong năm học 2018 – 2019 là phát triển đảng viên, để không ngừng bổ sung những người ưu tú, trẻ trung, giàu nhiệt huyết trong phong trào quần chúng, bảo đảm sự kế thừa và phát triển liên tục của Đảng, xây dựng Chi bộ Viện ngày một lớn mạnh. Đồng chí bí thư giao nhiệm vụ cho Liên chi Đoàn Viện thông qua hoạt động của các đoàn thể, của các phòng nghiệp vụ để Chi bộ nắm chắc và đánh giá đúng quần chúng ưu tú để từ đó cử đi học lớp cảm tình đảng và phân công đảng viên theo dõi, giúp đỡ. Trong bồi dưỡng, giúp đỡ cần thông qua thực tiễn thực hiện nhiệm vụ cụ thể để thử thách, rèn luyện; kịp thời góp ý kiến, biểu ương những cố gắng, đồng thời uốn nắn những hạn chế lệch lạc, để dẫn dắt quần chúng ưu tú phấn đấu đủ tiêu chuẩn, để trở thành Đảng viên của Đảng.

Đồng chí Trương Văn Quý đồng ý với chủ trương phát triển Đảng của Chi bộ Viện ĐTQT. Công tác phát triển đảng cần có sự chủ động, tích cực, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của tổ chức, đoàn thể trong việc bồi dưỡng, giúp đỡ, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng; Đoàn thể, tổ chức thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên về mục đích, ý nghĩa của công tác này; mỗi đoàn viên, quần chúng phải luôn có ý thức rèn luyện, kiên trì phấn đấu vươn lên. Nhằm giúp sinh viên, cán bộ hiểu rõ hơn về tiêu chuẩn để trở thành Đảng viên, đồng chí đã phổ biến nội dung được Đảng ủy Học viện phê duyệt về việc xét, giới thiệu quần chúng ưu tú học cảm tình Đảng và đề nghị chuẩn y kết nạp Đảng.

Các Đoàn viên của Viện phát biểu thảo luận sôi nổi trong buổi sinh hoạt, bày tỏ mong muốn cháy bỏng được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng. Một số sinh viên thể hiện quyết tâm phấn đấu học tập, rèn luyện, đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động phong trào của Hội sinh viên, Đoàn thanh niên, tạo điều kiện cho các đoàn viên có cơ hội thể hiện khả năng và gắn kết quần chúng.

Thông qua buổi sinh hoạt chuyên đề đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn về nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên của Chi bộ trong việc bồi dưỡng và phát triển đảng viên mới. Để từ đó Chi bộ lãnh đạo giáo dục chính trị tư tưởng nâng cao nhận thức cho viên chức, sinh viên về tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên; giúp quần chúng có nhận thức đúng, có hướng phấn đấu, rèn luyện trong công tác, học tập cũng như trong cuộc sống. Buổi sinh hoạt đã mang lại kết quả tích cực và ý nghĩa cho các Đảng viên của Chi bộ và Liên Chi đoàn Viện.

 

View : 237/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC4.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC8.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/tintuc/06/web_QC4%20copy%20copy(2).jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC10.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/anhbia/webQC2.jpg
/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/Bcom.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/BSc.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/Acca.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/MSc.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/English.png