Tiêu điểm giáo dục
19-07-17 10:23:01

Chia sẻ thông tin về chương trình học tiếng Anh tại hệ chính quy 2 bằng Đại học


Toàn bộ chương trình được thiết kế hiện đại, chú trọng vào tính ứng dụng và thực tiễn của các nội dung đào tạo, tập trung vào các môn chuyên ngành. Đặc biệt, chương trình được thiết kế môn học tiếng Anh tăng cường để đảm bảo sau năm thứ 3, các sinh viên sẽ đạt trình độ tối thiểu là IELTS 6.0 hoặc tương đương.

Xem thêm video tư vấn trực tiếp tại đây:
View : 253/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC4.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC8.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/tintuc/06/web_QC4%20copy%20copy(2).jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC10.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/anhbia/webQC2.jpg
/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/Bcom.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/BSc.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/Acca.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/MSc.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/English.png