Tin tổng hợp
18-06-21 02:15:58

Chúc mừng ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam


 

Nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21-6, Viện Đào tạo Quốc tế xin gửi tới các Lãnh đạo, Phóng viên, Biên tập viên, Kỹ thuật viên - các Nhà báo thân thiết của chúng tôi lời Chúc mừng nhiệt liệt nhất. Chúc các Bạn luôn dồi dào sức khỏe, luôn cháy sáng ngọn lửa đam mê nghề nghiệp, luôn thành công và hạnh phúc tràn đầy trên con đường mà các bạn đã chọn

View : 152/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC4.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC8.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/tintuc/06/web_QC4%20copy%20copy(2).jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC10.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/anhbia/webQC2.jpg
/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/Bcom.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/BSc.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/Acca.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/MSc.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/English.png