Tin tổng hợp
18-04-18 08:57:51

Chuỗi tư vấn tuyển sinh tại các trường Chuyên


Nằm trong chuỗi chương trình Tư vấn tuyển sinh – hướng nghiệp tại các trường THPT, ngày 14.3.2018 và 17.3.2018 Viện ĐTQT tiếp tục giới thiệu Chương trình LKĐT cấp 2 bằng Đại học - DDP tại trường THPT Chuyên Hưng Yên, Chuyên Hùng Vương và Chuyên Vĩnh Phúc

Sẽ rất nhiều em trong số những gương mặt thông minh này trở thành sinh viên Chương trình 2 Bằng Đại học sau mùa tuyển sinh 2018 này

Hẹn gặp lại các em 

Viện Đào tạo quốc tế.

View : 209/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC4.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC8.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/tintuc/06/web_QC4%20copy%20copy(2).jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC10.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/anhbia/webQC2.jpg
/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/Bcom.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/BSc.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/Acca.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/MSc.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/English.png