Câu chuyện giáo dục
16-06-07 10:41:14

Chương trình Cử nhân tài chính (DDP) giữa Học viện Tài chính và ĐH Greenwich (UK)


Viện Đào tạo Quốc tế - Học viện Tài chính và Đại học Greenwich - UK đã có cuộc họp phê duyệt chương trình liên kết đào tạo mỗi bên cấp một bằng cử nhân (DDP). Đây là chương trình liên kết đào tạo cùng công nhận bằng cấp đầu tiên tại Việt Nam.

 

Với mô hình cùng công nhận bằng cấp, sinh viên theo học chương trình Cử nhân tài chính (DDP) sau khi tốt nghiệp sẽ được cấp 2 bằng cử nhân, một bằng Cử nhân Tài chính do Học viện Tài chính câp, một bằng Cử nhân Tài chính - Kế toán do đại học Greenwich cấp. Ngoài ra, sinh viên sẽ được Hiệp hội Kế toán công chứng Anh (ACCA) công nhận và cấp chứng chỉ miễn thi toàn bộ 09 môn từ F1 đến F9 trong chương trình đào tạo của tổ chức này.

 

 

Dự kiến hai bên sẽ tiếp tục thời gian nghiên cứu, đầu tư và triển khai các hạng mục, đi đến sự thống nhất trước khi chính thức mở cửa đón học viên trong năm học 2016 - 2017.

View : 915/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC4.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC8.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/tintuc/06/web_QC4%20copy%20copy(2).jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC10.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/anhbia/webQC2.jpg
/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/Bcom.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/BSc.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/Acca.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/MSc.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/English.png