Tiêu điểm giáo dục
18-05-28 07:36:32

Danh mục hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng học sinh giỏi


Hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng học sinh giỏi: bao gồm:

  • Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu (hoặc tải về từ website www.iife.edu.vn).
  • Bản sao hợp pháp (hoặc Bản photo công chứng) học bạ THPT.
  • Bản sao hợp pháp (hoặc Bản photo công chứng) các giấy tờ ưu tiên, chứng nhận đoạt giải, chứng chỉ trình độ Tiếng Anh quốc tế (nếu có).
  • Lệ phí nộp hồ sơ xét tuyển: 100.000 đồng/hồ sơ.
View : 209/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC4.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC8.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/tintuc/06/web_QC4%20copy%20copy(2).jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC10.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/anhbia/webQC2.jpg
/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/Bcom.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/BSc.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/Acca.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/MSc.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/English.png