Tiêu điểm giáo dục
19-10-11 11:29:07

Giới thiệu chương trình DDP


CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT ĐÀO TẠO CẤP 2 BẰNG ĐẠI HỌC

Dual Degree Programme - DDP

 

Ngày 08/7/2016, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ký Quyết định số 2361/QĐ-BGDĐT đồng ý cho phép Học viện Tài chính (Viện Đào tạo Quốc tế) và Trường Đại học Greenwich (UK) liên kết đào tạo bậc đại học, hệ tập trung chính quy “Mỗi Bên Cấp Một Bằng Cử nhân”, tên tiếng Anh là “Dual Degree Programme, viết tắt là Chương trình DDP.

 

Mục tiêu

DDP được xây dựng và triển khai nhằm:

 • Góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về tài chính kế toán cho nền kinh tế.
 • Mở ra cơ hội tiếp cận môi trường đào tạo chuẩn quốc tế cho sinh viên Việt Nam với chi phí rẻ.
 • Mang đến cho sinh viên cơ hội học cùng một chương trình nhưng nhận 2 Bằng Cử nhân chính quy, một của Việt Nam, một của Vương quốc Anh.
 • Trang bị cho sinh viên kiến thức lý thuyết, khả năng tư duy độc lập, kỹ năng phân tích chuyên môn, thực hành nghề nghiệp, sử dụng tốt tiếng Anh trong môi trường làm việc chuyên nghiệp cả trong nước và quốc tế.

 

DDP là chương trình đào tạo đại học chính quy, đẳng cấp quốc tế, duy nhất ở Việt Nam được cấp 2 bằng đại học chính quy và được ACCA miễn thi 9 môn F trong khuôn khổ thi lấy các chứng chỉ hành nghề của ACCA.

 

Giá trị nổi bật

 • Cùng lúc được 2 trường đại học danh tiếng của 2 nước cấp 2 bằng Cử nhân chính quy;
 • Được ACCA miễn thi toàn bộ 9 môn F (từ F1 đến F9) trong khung khổ thi lấy chứng chỉ hành nghề kế toán, kiểm toán của ACCA Global;
 • Trình độ Tiếng Anh tối thiểu từ IELTS 6.0 trở lên; nhiều cơ hội trải nghiệm thực tế với các giảng viên, cán bộ và các đối tác nước ngoài trong quá trình đào tạo;
 • Chương trình đào tạo chính quy do 2 trường đại học danh tiếng cung cấp, đánh giá, kiểm soát chất lượng;
 • Cơ hội du học tiết kiệm.

 

Mô hình đào tạo:

Chương trình DDP được thực hiện tại Việt Nam và/hoặc Vương quốc Anh theo mô hình:

 • Học toàn bộ 4 năm tại Việt Nam, hoặc
 • Học 3 năm đầu tại Việt Nam và 1 năm cuối tại Vương quốc Anh.

Bằng tốt nghiệp:

 • Trường Đại học Greenwich cấp bằng Bachelor of Arts in Accounting & Finance (BAAF).
 • Học viện Tài chính cấp bằng Cử nhân Tài chính - Ngân hàng (Bachelor Degree in Finance & Banking).

ACCA Global miễn thi 9 môn từ F1 - F9 trong khuôn khổ thi lấy chứng chỉ nghề kế toán, kiểm toán ACCA.

Tiếng Anh đầu ra  IELTS 6.0 trở lên.

 

Chương trình đào tạo:

Chương trình đào tạo gồm kiến thức đại cương, kiến thức cơ sở ngành và nhóm ngành, kiến thức chuyên môn nghề nghiệp, cả lý thuyết và thực hành về tài chính, kế toán, kiểm toán, ngân hàng, có tích hợp nội dung giảng dạy các môn tài chính, kế toán, kinh doanh của ACCA.

Trong quá trình đào tạo, sinh viên DDP được trải nghiệm trong môi trường Tiếng Anh chuyên nghiệp với người bản xứ, giảng viên và các đồng nghiệp quốc tế. Phần đào tạo Tiếng Anh được thực hiện trong hai năm đầu:

 • Năm thứ nhất, đào tạo Tiếng Anh cơ bản | General English gồm 3 trình độ. Giáo trình, phương pháp đánh giá, kiểm tra, thi… của giai đoạn này được xây dựng theo Khung tham chiếu châu Âu. Chuẩn đầu ra được đánh giá ở mức Intermediate, tương đương B1 Khung tham chiếu châu Âu
 • Năm thứ hai, đào tạo Tiếng Anh nâng cao | IELTS Perparation gồm 3 trình độ. Giáo trình, phương pháp giảng dạy, đánh giá trình độ, thi cuối kỳ theo định dạng IELTS. Chuẩn đầu ra đạt trình độ IELTS 6.0 trở lên.

 

Giai đoạn đào tạo kiến thức đại cương (năm thứ nhất)

No.

C0urse Code

Course Name

Credit

 1.  

FOUN 1001

National Defense Education (Giáo dục quốc phòng)

 
 1.  

FOUN 1002

Physical Education (Sport, Dance… Giáo dục thể chất)

 
 1.  

FOUN 1003

Philosophy of Marxism and Leninism (Triết học Mác - Lênin)

3

 1.  

FOUN 1004

Political Economics of Marxism and Leninism (Kinh tế Chính trị Mác - Lênin)

2

 1.  

FOUN 1005

Scientific Socialism (Chủ nghĩa xã hội khoa học)

2

 1.  

FOUN 1006

Applied Informatics for Management (Tin học ứng dụng dành cho quản lý)

2

 1.  

FOUN 1007

History of Vietnamese Communist Party (Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam)

2

 1.  

FOUN 1008

Ho Chi Minh Ideology (Tư tưởng Hồ Chí Minh)

2

 1.  

ECON 2021

Economics (Kinh tế học)

4

 1.  

QUAN 2022

Quantitative Analysis and Systems (Phân tích định lượng và hệ thống)

4

 1.  

ACCO 2031

Principles of Accounting (Nguyên lý kế toán)

4

 

 

Giai đoạn đào tạo kiến thức cơ sở ngành (năm thứ hai)

No.

C0urse Code

Course Name

Credit

 1.  

LAW 2024

Business and Company Law (Luật kinh doanh và công ty)

4

 1.  

MATH 2026

Mathematics for Finance (Toán tài chính)

2

 1.  

RM 2023

Research Method (Phương pháp nghiên cứu khoa học)

4

 1.  

ACCO 3032

Financial Accounting 1 (Kế toán tài chính 1)

4

 1.  

ACCO 3033

Management Accounting 1 (Kế toán quản trị 1)

4

 1.  

FINA 2025

Finance and Money (Tài chính và Tiền tệ)

4

 1.  

FINA 4041

Financial Markets, Instruments and Institutions

(Thị trường tài chính, Công cụ và Định chế)

4

 

Giai đoạn đào tạo kiến thức ngành và chuyên ngành (năm thứ 3 và thứ 4)

No.

C0urse Code

Course Name

Credit

 1.  

ACCO 4034

Financial Accounting 2 (Kế toán tài chính 2)

4

 1.  

ACCO 4035

Management Accounting 2 (Kế toán quản trị 2)

4

 1.  

ACCO 1114

Advanced Management Accounting (Kế toán quản trị nâng cao)

3

 1.  

ACCO 1115

Advanced Financial Accounting (Kế toán tài chính nâng cao)

3

 1.  

ACCO 1152

Audit and Assurance (Kiểm toán và Dịch vụ bảo đảm)

4

 1.  

FINA 4042

Banking: Principles, Practice and Regulation

(Ngân hàng: Nguyên lý, Thực hành và thể chế)

4

 1.  

FINA 4043

Taxations (Thuế)

4

 1.  

FINA 4044

Corporate Finance (Tài chính doanh nghiệp)

4

 1.  

FINA 4045

Corporate Financial Analysis and Valuation

(Phân tích tài chính doanh nghiệp và định giá)

4

 1.  

FINA 1027

Finance (Tài chính)

4

 1.  

FINA 1035

Strategic Financial Management (Quản trị tài chính chiến lược)

4

 1.  

FINA 5048

Internship & Dissertation (Thực tập và Luận văn tốt nghiệp)

13

 

 

Sinh viên DDP bắt buộc phải trải qua các bài tập cá nhân và bài tập nhóm nhằm phát triển năng lực cá nhân và trau dồi kỹ năng làm việc nhóm.

Trong quá trình đào tạo, sinh viên được đi thực tế, thực tập nhiều lần để trải nghiệm thực tiễn, hoàn thiện bản thân, phát triển kỹ năng nghề nghiệp.

 

Tuyển sinh

Từ năm 2016 đến nay đã tuyển sinh được 4 khóa, tổng số hơn 400 sinh viên:

 • Khóa 1 (2016-2020): 83 sinh viên;
 • Khóa 2 (2017-2021): 113 sinh viên;
 • Khóa 3 (2018-2022): 105 sinh viên;
 • Khóa 4 (2019-2023): 105 sinh viên

Trong đó đã chuyển tiếp thành công 13 sinh viên khóa 1 sang Đại học Greenwich UK học năm cuối

 

Địa điểm đào tạo

Địa điểm đào tạo tại Việt Nam:

 • Giảng đường Phan Phù Tiên của Học viện Tài chính (Viện Đào tạo Quốc tế), Số 23 C, Ngõ Hàng Cháo, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Hà Nội (nhìn sang Cổng số 10, Sân Vận động Hàng Đẫy).

Địa điểm đào tạo tại Vương quốc Anh:

 • University of Greenwich, Old Royal Naval College, Park Row, Greenwich Peninsula, London SE10 9LS, UK.

 

Học phí

 • Mức học phí toàn khóa 260.000.000 VND áp dụng đối với sinh viên học toàn bộ 4 năm tại Việt Nam;
 • 660.000.000 VND đối với sinh viên học 3 năm đầu tại Việt Nam và năm cuối tại University of Greewich (Vương quốc Anh).

Mức học phí ổn định, không thay đổi trong toàn khóa và được đóng thành 4 lần, mỗi lần 1/4 tổng số, đóng trước khi bắt đầu năm học.

 

Liên hệ, kết nối

Viện Đào tạo Quốc tế - Học viện Tài chính

University of Greenwich

Số 4, Ngõ 1 Hàng Chuối, Hà Nội (tầng 6)

Số 53E Phan Phù Tiên, Hà Nội (23C ngõ Hàng Cháo, đối diện cổng số 10 Sân Vận động Hàng Đẫy).

Hotline: 0904.936.636  0916.633.286

0941.148.968   0911.068.228

Direct-line: 094.503.9986

Website: www.iife.edu.vn

VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

View : 188/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC4.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC8.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/tintuc/06/web_QC4%20copy%20copy(2).jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC10.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/anhbia/webQC2.jpg
/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/Bcom.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/BSc.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/Acca.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/MSc.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/English.png