Tiêu điểm giáo dục
19-03-05 07:34:43

Hành trang du học Anh quốc cho sinh viên chương trình LKĐT mỗi bên cấp một bằng Cử nhân DDP


Để hỗ trợ tối đa cho sinh viên DDP tìm hiểu đi du học năm cuối tại London – UK, Viện Đào tạo Quốc tế phối hợp với Trường Đại học Greenwhich tổ chức “Openday Du học UK năm thứ tư”. Cụ thể như sau:

 

Đơn vị tổ chức: Viện Đào tạo Quốc tế và Trường Đại học Greenwich

Thuyết trình chính: Bà Helen Amstrong - Giảm đốc đối tác khu vục Châu Á - Đại học Greenwich

Thời gian:                         14h30 – 16h30 ngày 07/03/2019

Địa điểm:                         Giảng đường 501 tầng 5 số 53E Phan Phù Tiên

 

Đối tượng tham gia:

- Sinh viên DDP1, DDP2, DDP3 đã xác định nhu cầu du học năm cuối tại UK.

- Sinh viên DDP1, DDP2, DDP3 chưa hoặc sẽ xác định nhu cầu du học năm cuối tại UK.

- Phụ huynh các sinh viên có nhu cầu du học năm cuối tại UK.

- Cán bộ, giảng viên Viện Đào tạo Quốc tế.

- Các đối tượng quan tâm tìm hiểu thủ tục, tiêu chuẩn, cuộc sống du học năm thứ 4 tại Vương quốc Anh.

 

Rất mong Quý vị đại biểu đến dự đúng giờ.

View : 129/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC4.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC8.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/tintuc/06/web_QC4%20copy%20copy(2).jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC10.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/anhbia/webQC2.jpg
/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/Bcom.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/BSc.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/Acca.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/MSc.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/English.png