Tiêu điểm giáo dục
19-02-18 00:59:08

Hồ sơ đăng ký xét tuyển khóa 10 chương trình Thạc sỹ Tài chính và Đầu tư


 

Hồ sơ đăng ký xét tuyển gồm:

 

- 02 ảnh 4x6 (ghi đầy đủ họ, tên, ngành học vào phía sau ảnh)

 

- Đơn xin nhập học (theo mẫu)

 

- Bằng Tốt nghiệp đại học (trình bản gốc để kiểm tra và nộp bản dịch công chứng sang tiếng Anh) hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (bản chính) nếu chưa được cấp bằng tốt nghiệp hoặc Bằng Tốt nghiệp đại học gốc bằng tiếng Anh (nộp bản sao công chứng, không cần dịch sang tiếng Việt)

 

- Bảng điểm gốc bằng tiếng Anh (nộp bản sao công chứng, không cần dịch sang tiếng Việt) hoặc Bảng điểm và xếp loại kết quả học tập đại học (trình bản gốc, nộp bản dịch tiếng Anh công chứng)

 

- Bản scan Bằng Tốt nghiệp đại học

 

- Bản scan Bảng điểm và xếp loại kết quả học tập đại học 

 

- Chứng minh thư nhân dân dịch thuật tiếng Anh công chứng hoặc bản sao hộ chiếu công chứng

 

- Sơ yếu lý lịch tự thuật (có xác nhận của cơ quan đang công tác hoặc UBND xã, phường nơi đăng ký hộ khẩu thường trú)

 

- CV bằng tiếng Anh (học viên kí tên)

 

- Chứng chỉ IELTS (nếu có)

 

- Các bằng cấp, chứng chỉ khác (nếu có)

 

(Hồ sơ chỉ nhận bản sao có công chứng, không hoàn trả lại trong mọi trường hợp)

View : 343/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC4.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC8.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/tintuc/06/web_QC4%20copy%20copy(2).jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC10.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/anhbia/webQC2.jpg
/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/Bcom.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/BSc.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/Acca.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/MSc.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/English.png