Tiêu điểm giáo dục
18-04-18 07:02:25

Hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng học sinh giỏi Chương trình 2 Bằng Đại học năm 2018


Học viện Tài chính (Viện Đào tạo quốc tế) nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng học sinh giỏi vào Chương trình 2 Bằng Đại học năm 2018 từ ngày 4/6/2018

Hồ sơ đăng ký XTTHSG dựa vào kết quả học tập THPT bao gồm:

  • Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu tại link sau:
  • /view/admin/Themes/kcfinder/upload/files/DKXT%20DDP%202018.pdf
  • Bản sao hợp pháp (hoặc Bản photo công chứng) học bạ THPT.
  • Bản sao hợp pháp (hoặc Bản photo công chứng) các giấy tờ ưu tiên, chứng nhận đoạt giải, chứng chỉ trình độ Tiếng Anh quốc tế (nếu có).
  • Lệ phí nộp hồ sơ xét tuyển: 100.000 đồng/hồ sơ

 

​Tham khảo thêm:

1. Mẫu phiếu đăng ký xét tuyển vào Chương trình DDP

http://iife.edu.vn/tin-tuc/mau-phieu-dang-ky-xet-tuyen-vao-chuong-trinh-ddp/2448/

2. Cách tính điểm xét tuyển thẳng học sinh giỏi

http://iife.edu.vn/tin-tuc/cach-tinh-diem-xet-tuyen-thang-hoc-sinh-gioi-vao-chuong-trinh-2-bang-dai-hoc/2447/

3. Nguyên tắc, thứ tự ưu tiên trong xét tuyển thẳng học sinh giỏi dựa vào kết quả học tập bậc THPT

http://iife.edu.vn/tin-tuc/nguyen-tac-thu-tu-uu-tien-trong-xet-tuyen-thang-hoc-sinh-gioi-vao-chuong-trinh-2-bang-dai-hoc-nam-2018/2446/

4. Nhận hồ sơ xét tuyển thẳng Học sinh giỏi 

http://iife.edu.vn/tin-tuc/nhan-ho-so-xet-tuyen-thang-hoc-sinh-gioi-vao-chuong-trinh-2-bang-dai-hoc-ddp-nam-2018/2441/

5. Học viện Tài chính tuyển sinh Chương trình DDP khóa 3

http://iife.edu.vn/tin-tuc/hoc-vien-tai-chinh-vien-dao-tao-quoc-te-tuyen-sinh-khoa-3-chuong-trinh-lkdt-cap-2-bang-dai-hoc-ddp/2440/

​Viện Đào tạo quốc tế

 

 

View : 2019/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC4.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC8.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/tintuc/06/web_QC4%20copy%20copy(2).jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC10.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/anhbia/webQC2.jpg
/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/Bcom.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/BSc.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/Acca.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/MSc.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/English.png