Tin tổng hợp
18-04-7 16:34:46

Học viện Tài chính và Trường Đại học Greenwich thống nhất kế hoạch tổ chức Hội thảo quốc tế


Ngày 06/04/2018, Viện Đào tạo Quốc tế đã kết nối và tổ chức cuộc họp trù bị cho Hội thảo quốc tế do Học viện Tài chính và Trường Đại học Greenwich đồng chủ trì. Tham dự cuộc họp có PGS., TS. Phạm Văn Liên – Phó Giám đốc Học viện Tài chính, Ông Nicholas Hand, Giám đốc quan hệ quốc tế - Trường Đại học Greenwich, đại diện Ban QLKH, Ban HTQT và các thành viên Ban Tổ chức Hội thảo.

PGS., TS. Phạm Văn Liên – Phó Giám đốc Học viện và Ông Nicholas Hand, Giám đốc quan hệ quốc tế - Trường Đại học Greenwich cũng các thành viên Ban Tổ chức Hội thảo đã thảo luận một cách cởi mở theo hướng hợp tác. Cuộc họp đã thống nhất được một số điểm lớn sau:

- Tên và chủ đề hội thảo: “Phát triển kinh tế và kinh doanh bền vững trong điều kiện toàn cầu hóa”

- Thời gian, địa điểm: ngày 10 tháng 11 năm 2018 tại Hà Nội

- Người chủ trì: PGS.TS. Nguyễn Trọng Cơ – Giám đốc Học viện Tài chính và Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Greenwich.

- Các chủ đề của Hội thảo: Ngoài 3 chủ đề Hội thảo như ban đầu là (1) Cải cách môi trường đầu tư và kinh doanh: Thủ tục đầu tư, các thủ tục kinh doanh, thủ tục thuế và bảo hiểm xã hội…; (2) Chiến lược Đại dương xanh trong kinh doanh hiện đại và (3) Phát triển các dịch vụ hỗ trợ, Hai bên đã thống nhất bổ sung nội dung về Smart City – Thành phố thông minh vào chủ đề Hội thảo như đề xuất của ông Nicholas Hand vì đây là vấn đề đang nhận được quan tâm của công chúng trong kỷ nguyên 4.0 và cũng là thế mạnh trong nghiên cứu của 2 bên.

Ông Nicholas Hand cũng cam kết sẽ ủng hộ hết sức để Hội thảo thành công và chúc mừng Học viện Tài chính 55 xây dựng và trưởng thành.

Một số hình ảnh cuộc họp

 

View : 193/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC4.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC8.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/tintuc/06/web_QC4%20copy%20copy(2).jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC10.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/anhbia/webQC2.jpg
/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/Bcom.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/BSc.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/Acca.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/MSc.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/English.png