Tin tổng hợp
19-08-08 17:21:18

Kỷ niệm kỳ học quân sự của sinh viên DDP


Đối với sinh viên các trường Đại học, môn học Giáo dục Quốc phòng đem đến những thử thách, nhưng cũng rất nhiều thú vị.

 

Với mục tiêu giáo dục toàn diện về mọi mặt cho sinh viên, hàng năm Viện Đào tạo Quốc tế - Học viện Tài chính kết hợp Học viện Hậu Cần đã tổ chức cho sinh viên học tập học phần giáo dục quốc phòng qua đó đã tạo những cơ hội thiết thực cho sinh viên nhà trường tu dưỡng về phẩm chất đạo đức, rèn luyện và hoàn thiện bản thân thông qua các giờ học lý luận trên giảng đường cũng như các giờ học thực hành trên thao trường. Xem thêm clip tại đây

https://youtu.be/0SGZnCE0Gyc

 

View : 151/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC4.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC8.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/tintuc/06/web_QC4%20copy%20copy(2).jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC10.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/anhbia/webQC2.jpg
/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/Bcom.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/BSc.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/Acca.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/MSc.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/English.png