Tiêu điểm giáo dục
20-02-19 16:16:45

Lịch công tác tuần từ 17/2 đến 23/2


Ngày tháng

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

tham gia

Thứ 2

(17.2)

Sáng

 

 

 

Chiều

 

 

 

Thứ 3

(18.2)

Sáng

 

 

 

Chiều

 

 

 

Thứ 4

(19.2)

Sáng

(9h00)

PPT

Họp giảng viên môn CFAV

Lãnh đạo Viện, giảng viên bộ môn và ThS. Chu Thu Trà

Chiều

 

 

 

Thứ 5

(20.2)

Sáng

 

 

 

Chiều

(14h00)

PH. A1

LVH

Họp Ban xây dựng Đề án tuyển sinh 2020

Theo QĐ

(17h00)

PPT

Họp skype với UOG

Lãnh đạo Viện, ThS. Chu Thu Trà, ThS. Lã Hồng linh

Thứ 6

(21.2)

Sáng

 

 

 

Chiều

(14h30)

HC

 

Ban Tổ chức cán bộ làm việc với Viện Đào tạo Quốc tế về công tác tổ chức cán bộ

Trưởng ban TCCB; Chi ủy, Lãnh đạo, Bí thư đoàn TN, Chủ tịch công đoàn VĐTQT và Toàn thể viên chức VĐTQT

Thứ 7

(22.2)

Sáng

 

 

 

Chiều

 

 

 

Chủ nhật

(23.2)

Sáng

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

View : 133/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC4.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC8.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/tintuc/06/web_QC4%20copy%20copy(2).jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC10.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/anhbia/webQC2.jpg
/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/Bcom.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/BSc.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/Acca.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/MSc.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/English.png