Tiêu điểm giáo dục
20-02-24 10:50:02

Lịch công tác tuần từ 23/2 đến 1/3/2020


Ngày tháng

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

tham gia

Thứ 2

(24.2)

Sáng

 

 

 

Chiều

 

 

 

Thứ 3

(25.2)

Sáng

 

 

 

Chiều

 

 

 

Thứ 4

(26.2)

Sáng

 

 

 

Chiều

 

 

 

Thứ 5

(27.2)

Sáng

 

 

 

Chiều

 

 

 

Thứ 6

(28.2)

Sáng

 

 

 

Chiều

 

 

 

Thứ 7

(29.2)

Sáng

(8h30-11h30)

PPT

Thi lại môn:

Kế toán tài chính 1 (FA1) – DDP03;

Kế toán tài chính 2 (FA2) - DDP02 và môn Nguyên lý kế toán (POA) – DDP04

Theo QĐ TLHĐ

Chiều

(13h30-16h30)

Thi lại môn Kinh tế chính trị - DDP04

Theo QĐ TLHĐ

Chủ nhật

(01.3)

Sáng

(8h30-11h30)

PPT

Thi lại môn: Triết học Mac – Lenin – DDP04;

Tin học ứng dụng dành cho quản lý – DDP04 và môn Luật kinh doanh – DDP03

Theo QĐ TLHĐ

Chiều

(13h30-16h30)

 

Thi lại môn: Thuế (Taxation) – DDP02

Theo QĐ TLHĐ

 

View : 111/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC4.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC8.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/tintuc/06/web_QC4%20copy%20copy(2).jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC10.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/anhbia/webQC2.jpg
/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/Bcom.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/BSc.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/Acca.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/MSc.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/English.png