Tiêu điểm giáo dục
18-04-18 09:17:17

Nguyên tắc, thứ tự ưu tiên trong xét tuyển thẳng học sinh giỏi vào Chương trình 2 Bằng Đại học năm 2018


Nguyên tắc, thứ tự ưu tiên trong xét tuyển thẳng học sinh giỏi dựa vào kết quả học tập bậc THPT

Theo Đề án tuyển sinh 2018 Chương trình LKDDT cấp 2 Bằng Đại học theo Quyết định số 389/QĐ-HVTC ngày 12/4/2018 của Giám đốc Học viện Tài chính, nguyên tắc và thứ tự ưu tiên trong xét tuyển thẳng học sinh giỏi dựa vào kết quả học tập bậc THPT được quy định cụ thể như sau:

Nguyên tắc:

  • Tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2018 (theo hình thức giáo dục chính quy); có đủ sức khỏe theo quy định hiện hành.
  • Xét tuyển lần lượt theo thứ tự từ ưu tiên (1) đến ưu tiên (7), điểm xét tuyển lấy từ cao xuống đến hết số lượng theo chỉ tiêu.
  • Điểm xét tuyển lấy đến 2 chữ số thập phân để xét tuyển. Nếu nhiều hồ sơ có điểm xét tuyển bằng nhau thì đối với các thí sinh đăng ký tổ hợp xét tuyển A00 và A01 lấy điểm trung bình môn Toán làm tiêu chí phụ,  đối với các thí sinh đăng ký tổ hợp xét tuyển D01 lấy điểm trung bình môn tiếng Anh làm tiêu chí phụ để xét từ cao xuống thấp.

Thứ tự ưu tiên xét tuyển thẳng như sau:

1. Thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế, trong đội tuyển quốc gia dự Cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế; thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba, khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba, khuyến khích trong cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia có môn thi hoặc nội dung đề tài dự thi về một trong lĩnh vực Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Tiếng Anh, Ngữ văn.

2. Thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi học sinh giỏi cấp Tỉnh/thành phố trực thuộc TW về một trong các môn Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Tiếng Anh, Ngữ văn; hoặc đạt giải nhất, nhì, ba trong cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp Tỉnh/thành phố trực thuộc TW có môn thi hoặc nội dung đề tài dự thi về một trong lĩnh vực Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Tiếng Anh, Ngữ văn; hoặc có chứng chỉ trình độ tiếng Anh từ IELTS 5.5 hoặc TOEFL ITP 550 hoặc TOEFL iBT 55 trở lên xét theo thứ tự ưu tiên sau:

2.1. Thí sinh học tại các trường THPT chuyên có học lực 3 năm học sinh giỏi.

2.2. Thí sinh học tại các trường THPT chuyên có học lực 2 năm học sinh giỏi (có lớp 12).

2.3. Thí sinh học tại các trường THPT chuyên có học lực giỏi năm lớp 12.

2.4. Thí sinh học tại các trường THPT trên toàn quốc có học lực 3 năm học sinh giỏi.

2.5. Thí sinh học tại các trường THPT trên toàn quốc có học lực 2 năm học sinh giỏi (có lớp 12).

2.6. Thí sinh học tại các trường THPT trên toàn quốc có học lực giỏi năm lớp 12.

2.7. Thí sinh học tại các trường THPT trên toàn quốc đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi học sinh giỏi cấp Tỉnh/thành phố trực thuộc TW về một trong các môn Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Tiếng Anh, Ngữ văn.

3. Thí sinh có học lực học sinh giỏi 3 năm  THPT, trong đó kết quả học tập lớp 12 của mỗi môn thuộc tổ hợp đăng ký xét tuyển không dưới 7,0 xét theo thứ tự ưu tiên sau:

3.1. Thí sinh học tại các lớp chuyên Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Tiếng Anh, Ngữ văn trường THPT năng khiếu/chuyên quốc gia, trường THPT năng khiếu/chuyên cấp Tỉnh/thành phố trực thuộc TW.

3.2. Thí sinh học tại các lớp không chuyên trường THPT năng khiếu/chuyên quốc gia, trường THPT năng khiếu/chuyên cấp Tỉnh/thành phố trực thuộc TW.

3.3. Thí sinh học tại các trường THPT trên toàn quốc.

Viện Đào tạo quốc tế

 

View : 839/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC4.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC8.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/tintuc/06/web_QC4%20copy%20copy(2).jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC10.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/anhbia/webQC2.jpg
/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/Bcom.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/BSc.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/Acca.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/MSc.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/English.png