Tin tổng hợp
19-03-20 07:49:13

Sinh viên DDP trải nghiệm thực tế tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội


Vào lúc 9h30 ngày 19/3/2019. Viện Đào tạo Quốc tế - Học viện Tài chính đã tạo điều kiện và cơ hội để sinh viên DDP khoá 2 có một buổi nói chuyện về thị trường tài chính, tìm hiểu về lịch sự và sự phát triển của sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX). Các bạn sinh viên còn có cơ hội được tham quan Quầy đấu giá và Góc nhà đầu tư tại sở giao dịch trứng khoán Hà Nội. 

 

Sau buổi học thực tế về Thị trường tài chính, sinh viên DDP khoá 2 đã tiếp thu được những kiến thức bổ ích cho tương lai và đem lại những trải nghiệm khó quên tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

 

 

 

 

View : 155/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC4.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC8.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/tintuc/06/web_QC4%20copy%20copy(2).jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC10.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/anhbia/webQC2.jpg
/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/Bcom.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/BSc.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/Acca.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/MSc.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/English.png