Tiêu điểm giáo dục
17-04-10 09:41:20

Thông tin tuyển sinh đại học chính quy năm 2017


Xét tuyển thẳng học sinh giỏi dựa vào kết quả học tập ở cấp THPT

 

(Nộp hồ sơ từ 05/6 - 20/6/2017 và từ 3/7 - trước 17h00 ngày 7/7/2017 qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp hoặc online. Chỉ tiêu không quá 1950)

 

 

Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2017

 

(Nộp hồ sơ từ 01/4 - 20/4/2017 tại các điểm tiếp nhận do Sở GD&ĐT quy định. Chỉ tiêu còn lại sau khi Xét tuyển thẳng học sinh giỏi dựa vào kết quả học tập ở cấp THPT)

 

 

View : 521/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC4.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC8.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/tintuc/06/web_QC4%20copy%20copy(2).jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC10.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/anhbia/webQC2.jpg
/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/Bcom.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/BSc.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/Acca.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/MSc.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/English.png