Tin tổng hợp
19-08-07 09:43:27

Tư vấn về chương trình học và tiêu chuẩn đầu ra chương trình DDP


Chương trình đào tạo do Học viện Tài chính (Việt Nam) và Trường Đại học Greenwich (UK) thiết kế và xây dựng đảm bảo chất lượng đáp ứng các tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục Đào tạo của hai nước cũng như đáp ứng yêu cầu kiểm định chất lượng giáo dục Vương quốc Anh.

 

Nội dung chương trình giảng dạy bao gồm cả các môn học thuộc hệ thống đào tạo kiến thức đại cương, kiến thức cơ sở ngành, kiến thức cơ sở nhóm ngành, kiến thức đào tạo chuyên môn nghề nghiệp, giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng theo quy định.

 

 

Chương trình đào tạo chuyên ngành bao gồm tất cả các vấn đề lý thuyết quan trọng về kế toán, tài chính và các kỹ năng thực hành tài chính, kế toán..

 

 

View : 179/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC4.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC8.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/tintuc/06/web_QC4%20copy%20copy(2).jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC10.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/anhbia/webQC2.jpg
/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/Bcom.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/BSc.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/Acca.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/MSc.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/English.png