Tin tổng hợp
18-03-7 02:05:11

Viện Đào tạo quốc tế giới thiệu chương trình DDP tại trường THPT Kim Liên


Nằm trong chuỗi chương trình Tư vấn tuyển sinh – hướng nghiệp tại các trường THPT, ngày 6.3.2018 Viện ĐTQT tiếp tục giới thiệu Chương trình LKĐT cấp 2 bằng Đại học - DDP tại trường THPT Kim Liên - Hà Nội.

Các cán bộ Viện Đào tạo quốc tế đã đến từng lớp 12 để giới thiệu Chương trình LKĐT cấp 2 bằng Đại học - DDP tại Viện ĐTQT. Các em học sinh, các thầy cô đã rất quan tâm và đánh giá cao chất lượng học tập tại chương trình này. sau 2 khóa, Trường Kim Liên là một trong những trường có số lượng học sinh theo học Chương trình LKĐT cấp 2 bằng Đại học - DDP đông nhất trong các trường THPT trên địa bàn Hà Nội. Các học sinh đã được trực tiếp trao đổi về các thông tin tuyển sinh, cách thức nộp hồ sơ chương trình LKĐT mỗi bên cấp 01 Bằng Cử nhân DDP.  

View : 297/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC4.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC8.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/tintuc/06/web_QC4%20copy%20copy(2).jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC10.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/anhbia/webQC2.jpg
/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/Bcom.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/BSc.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/Acca.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/MSc.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/English.png