Tin tổng hợp
18-02-07 11:14:09

Viện Đào tạo Quốc tế thông báo về việc thay đổi trụ sở làm việc


 

Viện Đào tạo quốc tế thông báo về việc thay đổi địa chỉ trụ sở làm việc

 

Thực hiện công văn số 791/BTC-KHTC ngày 25/10/2017 của Bộ Tài chính về việc sắp xếp lại nơi làm việc khu vực số 6 và số 8 Phan Huy Chú, Viện Đào tạo Quốc tế - Học viện Tài chính trân trọngthông báo về việc thay đổi địa chỉ trụ sở làm việc của Viện Đào tạo Quốc tế - Học viện Tài chính cụ thể như sau:

1.     Địa chỉ trụ sở làm việc cũ:

Tên đơn vị: Viện Đào tạo Quốc tế - Học viện Tài chính

Tầng 3, số 6 và số 8 Phan Huy Chú, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

2.     Địa chỉ trụ sở làm việc mới và địa chỉ thư tín:

Tên đơn vị: Viện Đào tạo Quốc tế - Học viện Tài chính

Số 4, ngõ 1 Hàng Chuối, Tầng 6, Tòa nhà Dự án, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà nội.

Điện thoại:  024.39336389 (P. Lãnh đạo)

                   024.39336356 (P. Tổng Hợp)

                   024.39336159 (P. Đào tạo Quốc tế)

                   024.39336158 (P. Khoa học và Phát triển đào tạo Quốc tế).

Emai: InfoF@iife.edu.vn

Website: www.iife.edu.vn

 Viện Đào tạo Quốc tế trân trọng thông báo để Quý cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân biết để liên hệ công việc theo địa chỉ mới.

 Trân trọng cảm ơn!

 

VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

 

 

 

View : 484/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC4.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC8.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/tintuc/06/web_QC4%20copy%20copy(2).jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC10.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/anhbia/webQC2.jpg
/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/Bcom.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/BSc.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/Acca.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/MSc.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/English.png