Tin tổng hợp
19-08-14 16:24:21

VOV2 phát sóng tư vấn trực tuyến hệ chính quy hai bằng Đại học


Với xu thế toàn cầu và hội nhập hoá, Ngành Tài chính – ngân hàng sẽ có rất nhiều cơ hội và thách thức nhưng chắc chắn nhu cầu lao động chuyên môn cao của ngành nghề này sẽ luôn là mảnh đất màu mỡ cho những ai thực sự yêu thích những thử thách, mong muốn phát triển bản thân.

 

 

Với mong muốn đào tạo nhân lực chất lượng cao ngành tài chính ngân hàng, Học viện Tài chính đã kết hợp với Đại học Greenwich UK tuyển sinh chương trình LKĐT cấp 2 bằng Đại học chính quy (Dual Degree Program - DDP).

 

Xem clip tư vấn tại đây: https://youtu.be/vrlEvBAxhdo

View : 118/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC4.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC8.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/tintuc/06/web_QC4%20copy%20copy(2).jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC10.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/anhbia/webQC2.jpg
/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/Bcom.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/BSc.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/Acca.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/MSc.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/English.png