Viện ĐTQT

Học viện Tài Chính

Viện ĐTQT

Bài phát biểu của Thứ trưởng Vũ Thị Mai tại Lễ Khai giảng năm học 2020 – 2021 và Trao bằng tốt nghiệp Thạc sỹ, Cử nhân chương trình LKĐT quốc tế tại Viện Đào tạo Quốc tế – Học viện Tài chính

Dưới đây là toàn văn bài phát biểu của Thứ trưởng Vũ Thị Mai tại Lễ Khai giảng năm học 2020 – 2021 và Trao bằng tốt nghiệp Thạc sỹ, Cử nhân chương trình LKĐT quốc tế tại Viện Đào tạo Quốc tế – Học viện Tài chính Hôm nay tôi rất vui mừng lại …

Bài phát biểu của Thứ trưởng Vũ Thị Mai tại Lễ Khai giảng năm học 2020 – 2021 và Trao bằng tốt nghiệp Thạc sỹ, Cử nhân chương trình LKĐT quốc tế tại Viện Đào tạo Quốc tế – Học viện Tài chính Read More »

Bài phát biểu của PGS., TS. Nguyễn Vũ Việt phó giám đốc Học việt Tài chính tại Lễ Khai giảng năm học 2020-2021 và Trao bằng Tốt nghiệp cho các Tân Thạc sỹ Tài chính và Đầu tư (MSc in Finance and Investment) và Tân Cử nhân DDP Mỗi bên cấp Một Bằng Cử nhân (Dual Degree Programme)

Dưới đây là toàn văn bài phát biểu của Phó giám đốc Học viện Tài chính PGS., TS. Nguyễn Vũ Việt tại Lễ Khai giảng năm học 2020-2021 và Trao bằng Tốt nghiệp cho các Tân Thạc sỹ Tài chính và Đầu tư (MSc in Finance and Investment) và Tân Cử nhân DDP Mỗi bên …

Bài phát biểu của PGS., TS. Nguyễn Vũ Việt phó giám đốc Học việt Tài chính tại Lễ Khai giảng năm học 2020-2021 và Trao bằng Tốt nghiệp cho các Tân Thạc sỹ Tài chính và Đầu tư (MSc in Finance and Investment) và Tân Cử nhân DDP Mỗi bên cấp Một Bằng Cử nhân (Dual Degree Programme) Read More »

Bài phát biểu của Viện trưởng Viện Đào tạo Quốc tế – Học viện Tài chính tại Lễ Khai giảng năm học 2020-2021 và Trao bằng Tốt nghiệp cho các Tân Thạc sỹ Tài chính và Đầu tư (MSc in Finance and Investment) và Tân Cử nhân DDP Mỗi bên cấp Một Bằng Cử nhân (Dual Degree Programme)

VĐQT Dưới đây là toàn văn bài phát biểu của Viện trưởng PGS., TS. Bùi Đường Nghiêu về báo cáo tổng kết năm học 2019-2020, kế hoạch năm học 2020-2021 của Viện Đào tạo Quốc tế – Học viện Tài chính. Kính thưa: Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai PGS.TS. Nguyễn Thu Thủy, …

Bài phát biểu của Viện trưởng Viện Đào tạo Quốc tế – Học viện Tài chính tại Lễ Khai giảng năm học 2020-2021 và Trao bằng Tốt nghiệp cho các Tân Thạc sỹ Tài chính và Đầu tư (MSc in Finance and Investment) và Tân Cử nhân DDP Mỗi bên cấp Một Bằng Cử nhân (Dual Degree Programme) Read More »

Chương trình lễ khai giảng và trao bằng tốt nghiệp năm học 2020 – 2021

Trong không khí tưng bừng chào đón năm học mới; chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng với tinh thần phấn khởi, tự hào, luôn phấn đấu không ngừng cho sự tiến bộ, Viện Đào tạo Quốc tế – Học viện Tài …

Chương trình lễ khai giảng và trao bằng tốt nghiệp năm học 2020 – 2021 Read More »

Hướng dẫn đăng nhập tài khoản Office và tải ứng dụng office 365

I. Giới thiệu giải pháp Office365 Thế giới đang thay đổi nhanh chóng hơn bao giờ hết, vì vậy sinh viên cần trang bị kỹ năng sẵn sàng trước khi tốt nghiệp. Nhận thấy tính quan trọng của việc đổi mới trong thời đại 4.0 Viện Đào tạo Quốc tế quyết định chọn gói Office …

Hướng dẫn đăng nhập tài khoản Office và tải ứng dụng office 365 Read More »

Danh sách sinh viên FOUN1006 AIFM01&02 Gen5

  Môn học: TIN HỌC ỨNG DỤNG     Mã số môn học: FOUN1006     Năm học: 2020-2021 (HK1)   Start: 23/10/2020 Khóa: DDP 05   Finish: 08/01/2021 Số lớp tín chỉ: 3 Giảng viên:  Final Exam: 15/01/2021 Lớp tín chỉ: AIFM0501 PGS.TS. Trần Thị Song Minh T6 (13h30-16h30)   AIFM0502   T7 (7h30-10h30) …

Danh sách sinh viên FOUN1006 AIFM01&02 Gen5 Read More »

Danh sách sinh viên FOUN 1004 KTCT01&02 Gen5

Môn học: KINH TẾ CHÍNH TRỊ     Mã số môn học: FOUN1004   Start: 19/10/2020 Năm học: 2020-2021 (HK1)   Test: 11/11/2020 Khóa: DDP 05   Finish: 27/11/2020 Số lớp tín chỉ: 2 Giảng viên:  Final Exam: 04/12/2020 Lớp tín chỉ: KTCT0501 TS. Vũ Thị Vinh T3,4 (13h30-16h30)   KTCT0502   T2,6 (13h30-16h30) Sĩ …

Danh sách sinh viên FOUN 1004 KTCT01&02 Gen5 Read More »

Danh sách sinh viên FOUN 1003 Triet0101&02 Gen5

  Môn học: TRIẾT HỌC MÁC LÊNIN     Mã số môn học: FOUN1003   Start: 20/10/2020 Năm học: 2020-2021 (HK1)   Test: 10/12/2020 Khóa: DDP 05   Finish: 04/01/2021 Số lớp tín chỉ: 2 Giảng viên:  Essay: 11/01/2021 Lớp tín chỉ: TRIET0501 TS. Nguyễn Văn Sanh T5 (13h30-16h30)   TRIET0502   T3 (13h30-16h30) Sĩ …

Danh sách sinh viên FOUN 1003 Triet0101&02 Gen5 Read More »