Chính thức áp dụng các quy định mới về phát hành và giao dịch trái phiếu chính phủ

(TBTCO) – Ngày 15/1, Nghị định 83/2023/NĐ-CP về phát hành và giao dịch trái phiếu chính phủ chính thức có hiệu lực. Trong đó, một trong những điểm mới là cho phép các ngân hàng làm đại lý phân phối.

 

Nghị định 83 sửa đổi, bổ sung Điều 17 Nghị định 95/2018/NĐ-CP; theo đó, phát hành riêng lẻ là phương thức bán trực tiếp trái phiếu chính phủ cho từng đối tượng mua hoặc lựa chọn ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài làm đại lý phân phối và thanh toán trái phiếu chính phủ (đại lý phân phối) cho đối tượng mua.

Chính thức áp dụng các quy định mới về phát hành và giao dịch trái phiếu chính phủ. Ảnh: T.L

Theo Nghị định 83, các ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép làm đại lý phân phối trái phiếu với một số điều kiện nhất định. Đó là có mạng lưới hoạt động đáp ứng việc phân phối và thanh toán trái phiếu chính phủ, có phương án tổ chức phân phối và thanh toán trái phiếu đáp ứng được yêu cầu của chủ thể tổ chức phát hành đối với mỗi đợt phát hành…

Khi có nhu cầu phát hành trái phiếu theo phương thức riêng lẻ thông qua đại lý phân phối, Kho bạc Nhà nước thông báo về kế hoạch tổ chức phát hành trên trang điện tử của Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán để các ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đăng ký tham gia làm đại lý phân phối.

Nghị định 83/2023/NĐ-CP cũng sửa đổi, bổ sung Điều 22 Nghị định 95 về trái phiếu ngoại tệ. Theo quy định mới, căn cứ nhu cầu huy động của ngân sách nhà nước, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xây dựng đề án phát hành trái phiếu chính phủ tại thị trường trong nước bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt./.

Nguồn sưu tầm theo Chí Tín/thoibaotaichinhvietnam.vn

Share on email
Email
Share on facebook
Facebook
Share on print
Print