Thông báo

Kế hoạch hoạt động tháng 6 năm 2020

Sáng ngày 08/6/2020, Viện Đào tạo Quốc tế tổ chức họp Giao ban cán bộ chủ chốt nhằm tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm kết quả hoạt động tháng 5 và kế hoạch triển khai hoạt động tháng 6 – tháng bản lề của năm học 2019-2020. Kế hoạch trọng tâm trong tháng 6/2020 …

Kế hoạch hoạt động tháng 6 năm 2020 Read More »

Lịch thi IELTS nội bộ tháng 6/2020

Ngày 01/6 và 02/6/2020, Viện ĐTQT phối hợp IDP Việt Nam và Oxford English UK tổ chức kỳ thi IELTS nội bộ nhằm tạo cơ hội cho học sinh, sinh viên được tập dượt, thực hành, trải nghiệm, làm quen và rút kinh nghiệm từ thực tế thi cử, chuẩn bị sẵn sàng cho kỳ …

Lịch thi IELTS nội bộ tháng 6/2020 Read More »

Thông báo lịch bảo vệ báo cáo thực tập DDP khóa 1

Ngày 22/5/2020, Viện ĐTQT đã ban hành Thông báo số 05/TB-VĐTQT về Lịch bảo vệ Báo cáo thực tập đối với sinh viên DDP Khóa 1, Chương trình LKĐT mỗi bên cấp một Bằng Cử nhân (Dual Degree Programme) như sau: Thời gian:        Các ngày 25, 26, 27 và 28 tháng 5 năm 2020 …

Thông báo lịch bảo vệ báo cáo thực tập DDP khóa 1 Read More »

Tổ chức giảng dạy học tập trực tuyến phối hợp với giảng dạy trên lớp

THÔNG BÁO V/v Tổ chức giảng dạy học tập trực tuyến phối hợp với giảng dạy trên lớp —————— Căn cứ Kế hoạch đào tạo Học kỳ 2 năm học 2019-2020 Chương trình đào tạo cấp 2 bằng Đại học Dual Degree Programme – DDP; Căn cứ Thông báo số 68/TB-HVTC ngày 01/02/2020 của Giám …

Tổ chức giảng dạy học tập trực tuyến phối hợp với giảng dạy trên lớp Read More »

Trả lời ý kiến phụ huynh về tổ chức thi IELTS và các lớp tiếng Anh Ngày 23/3 & 24/3/2020

THÔNG BÁO V/v: Trả lời ý kiến phụ huynh về tổ chức thi IELTS và các lớp tiếng Anh Ngày 23/3 & 24/3/2020 Sau khi nhận được ý kiến phản hồi của một số phụ huynh Khóa 3 về việc tổ chức thi cuối kỳ các lớp Tiếng Anh Khóa 3 và IELTS nội bộ, …

Trả lời ý kiến phụ huynh về tổ chức thi IELTS và các lớp tiếng Anh Ngày 23/3 & 24/3/2020 Read More »

Tổ chức thi cuối kỳ các lớp tiếng Anh và thi IELTS xét vào lớp chuyên ngành DDP

THÔNG BÁO V/v: Tổ chức thi cuối kỳ các lớp tiếng Anh và thi IELTS xét vào lớp chuyên ngành DDP Viện ĐTQT phối hợp với Trung tâm Oxford English UK tổ chức kỳ thi đánh giá trình độ tiếng Anh cho các sinh viên từ năm thứ nhất đến năm thứ ba tại Viện …

Tổ chức thi cuối kỳ các lớp tiếng Anh và thi IELTS xét vào lớp chuyên ngành DDP Read More »

Tăng cường các biện pháp phòng ngừa Covid-19

THÔNG BÁO V/v: Tăng cường các biện pháp phòng ngừa Covid-19 Tiếp theo Thông báo số 12/TB-VĐTQT ngày 18/3/2020 về việc Tổ chức thi cuối kỳ các lớp tiếng Anh và thi IELTS xét vào lớp chuyên ngành DDP; Thông báo số 15/TB-VĐTQT ngày 19/3/2020 về việc Trả lời ý kiến phụ huynh về việc …

Tăng cường các biện pháp phòng ngừa Covid-19 Read More »