Tin tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT mỗi bên cấp một bằng cử nhân, khóa 2, năm 2017 (Dual Degree Programme – DDP)

Học viện Tài chính thông báo tuyển sinh Chương trình Liên kết đào tạo mỗi bên cấp một Bằng Cử nhân (Dual Degree Programme –DDP) hệ chính quy Khóa 2 (2017 -2021) như sau: Tên chương trình: Liên kết đào tạo mỗi bên cấp một bằng Cử nhân (Dual Degree Programme – DDP) viết tắt …

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT mỗi bên cấp một bằng cử nhân, khóa 2, năm 2017 (Dual Degree Programme – DDP) Read More »

Chương trình Liên kết đào tạo mỗi bên cấp một bằng Cử nhân (Dual Degree Programme – DDP) hệ chính quy năm 2016

Học viện Tài chính thông báo tuyển sinh Chương trình Liên kết đào tạo mỗi bên cấp một Bằng Cử nhân (Dual Degree Programme – viết tắt theo tiếng Anh là chương trình DDP) hệ chính quy năm 2016 được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt theo Quyết định số 2361/QĐ-BGDĐT ngày 08/7/2016 …

Chương trình Liên kết đào tạo mỗi bên cấp một bằng Cử nhân (Dual Degree Programme – DDP) hệ chính quy năm 2016 Read More »