Danh sách thí sinh đã nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển kết hợp, xét tuyển dựa vào kết quả ĐGNL, ĐGTD vào đại học chính quy Học viện Tài chính năm 2023

Số: 882/TB-HVTC ngày 27 tháng 7 năm 2023

Học viện Tài chính thông báo danh sách thí sinh đã nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển kết hợp giữa CTTA quốc tế với kết quả thi THPT, xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi ĐGNL, ĐGTD vào đại học chính quy Học viện Tài chính năm 2023:

1. Danh sách thí sinh đã nộp hồ sơ

– Danh sách thí sinh đã nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển kết hợp giữa CTTA quốc tế với kết quả thi THPT (Danh sách kèm theo).

– Danh sách thí sinh đã nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi ĐGNL, ĐGTD (Danh sách kèm theo).

2. Những lưu ý với thí sinh

– Mỗi nguyện vọng đăng ký vào Học viện Tài chính trên Hệ thống của Bộ GDĐT sẽ được xét tuyển kết hợp (thay thế điểm thi môn Tiếng Anh bằng điểm quy đổi) nếu thí sinh đủ điều kiện (điểm CCTA đạt ngưỡng điểm xét tuyển) đối với thí sinh ĐKXT kết hợp; sẽ được xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi ĐGNL, ĐGTD nếu thí sinh đủ điều kiện (điểm ĐGNL, ĐGTD đạt ngưỡng điểm xét tuyển) đối với thí sinh ĐKXT dựa vào kết quả thi ĐGNL, ĐGTD. Đồng thời, sẽ được xét tuyển theo các phương thức khác nếu thí sinh đã cung cấp thông tin đầy đủ của phương thức đó.

– Để nguyện vọng đã đăng ký với Học viện diện xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi ĐGNL, ĐGTD được chấp nhận, yêu cầu thí sinh phải đăng ký ngành đó (hoặc nhóm chuyên ngành/ chuyên ngành) trên Hệ thống của Bộ GDĐT.

– Điểm CCTA, ĐGNL, ĐGTD trong danh sách do thí sinh cung cấp cho Học viện và thí sinh hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về thông tin đó.

– Kết quả xét tuyển sẽ được công bố cùng với kết quả xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT theo lịch của Bộ GDĐT, dự kiến ngày 22/8/2023./.

 
Theo Ban QLĐT
Share on email
Email
Share on facebook
Facebook
Share on print
Print