Danh sách thí sinh trúng tuyển diện xét tuyển thẳng và thí sinh được ưu tiên xét tuyển vào hệ Đại học chính quy năm 2023

Số: 776/TB-HVTC ngày 05 tháng 7 năm 2023

Học viện Tài chính thông báo danh sách thí sinh trúng tuyển diện xét tuyển thẳng và thí sinh được ưu tiên xét tuyển vào hệ Đại học chính quy năm 2023 như sau:

1. Danh sách thí sinh

– Danh sách thí sinh trúng tuyển diện xét tuyển thẳng vào hệ Đại học chính quy năm 2023 theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo (danh sách kèm theo).

– Danh sách thí sinh được ưu tiên cộng điểm xét tuyển vào hệ Đại học chính quy năm 2023 theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo (danh sách kèm theo).

2. Những lưu ý với thí sinh

– Những thí sinh có tên trong danh sách trúng tuyển sẽ xác nhận nhập học trực tuyến trên Hệ thống của Bộ GDĐT từ ngày 05/7/2023 đến 17h00 ngày 15/8/2023.  

– Những thí sinh được ưu tiên cộng điểm, Học viện sẽ cập nhật mức điểm cộng lên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT.

– Thí sinh có nhu cầu phúc khảo kết quả xét tuyển, viết Đơn phúc khảo, kèm minh chứng, scan gửi về Hội đồng tuyển sinh Học viện qua email: tuyensinh@hvtc.edu.vn trước 17h00 ngày 20/7/2023 (Mẫu đơn)./.

 
Ban QLĐT
 
Share on email
Email
Share on facebook
Facebook
Share on print
Print