đào tạo
quốc tế

Viện trưởng

ÔNG: Bùi Đường Nghiêu

giới thiệu

các chương trình đào tạo của chúng tôi

Các chương trình liên kết đào tạo quốc tế đang triển khai tại Viện Đào tạo Quốc tế:

1. Chương trình liên kết đào tạo mỗi bên cấp một Bằng Cử nhân giữa Học viện Tài chính và Trường Đại học Greenwich (UK).

2. Chương trình Thạc sĩ Tài chính và Đầu tư (MSc in Finance and Investment) liên kết với Đại học Greenwich đào tạo thạc sỹ chuyên ngành tài chính, đầu tư, chứng khoán.

3. Chương trình đào tạo tiếng Anh (English Programme)

4. Các chương trình “cầu nối hướng nghiệp” đào tạo thực hành nghề kế toán, quản trị tài chính

tổng hợp tin tức & văn bản về các chương trình đào tạo