Chương trình liên kết đào tạo mỗi bên cấp một bằng cử nhân

Một chương trình đào tạo chính quy, đẳng cấp quốc tế, đặc biệt độc đáo, mang đậm tính hội nhập quốc tế là sản phẩm của Học viện Tài chính (Viện Đào tạo Quốc tế) liên kết với Trường Đại học Greenwich (Vương quốc Anh) đào tạo lục lượng lao động chất lượng cao cho nền kinh tế.

team ddp

Nguyễn Thị A

Senior Vice President

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetut elit tellus, luctus nec ullam corper mattis, pulvinar.

Freya Gilbert

Senior Vice President

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetut elit tellus, luctus nec ullam corper mattis, pulvinar.

Mark Summers

Senior Vice President

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetut elit tellus, luctus nec ullam corper mattis, pulvinar.

Jackson Trevino

Senior Vice President

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetut elit tellus, luctus nec ullam corper mattis, pulvinar.