Đề Án Tuyển Sinh 2021 Chương Trình LKĐT Mỗi Bên Cấp Một Bằng Cử Nhân (DUAL DEGREE PROGRAMME – DDP)

1. Đối tượng tuyển sinh

Thí sinh đã tốt nghiệp chương trình THPT của Việt Nam (theo hình thức giáo dục chính quy) hoặc đã tốt nghiệp trình độ trung cấp (trong đó, người tốt nghiệp trình độ trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa THPT theo quy định của Luật Giáo dục và các văn bản hướng dẫn thi hành) hoặc đã tốt nghiệp chương trình THPT của nước ngoài (đã được nước sở tại cho phép thực hiện, đạt trình độ tương đương trình độ THPT của Việt Nam) ở nước ngoài hoặc ở Việt Nam (sau đây gọi chung là tốt nghiệp THPT).

Hạnh kiểm 3 năm bậc THPT xếp loại Tốt, có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành.

Thí sinh là người Việt Nam hoặc người nước ngoài nếu đáp ứng đủ các điều kiện trên đây đều thuộc đối tượng tuyển sinh của chương trình liên kết đào tạo Mỗi bên cấp Một Bằng Cử nhân (Dual Degree Programme – DDP) liên kết giữa Học viện Tài chính và Trường Đại học Greenwich (Vương quốc Anh), từ nay gọi tắt là chương trình DDP.

2. Phạm vi tuyển sinh

Chương trình DDP tuyển sinh trên phạm vi cả nước, các nước trong khu vực ASEAN và các nước khác trên thế giới.

Các các thí sinh là người nước ngoài có nguyện vọng tham dự xét tuyển vào học chương trình DDP cần đáp ứng các điều kiện về trình độ tiếng Việt. Trường hợp trình độ tiếng Việt đạt bậc 4/6 (B2) theo Khung năng lực tiếng Việt 6 bậc thì sẽ không phải học dự bị tiếng Việt. Trường hợp chưa đạt bậc 4/6 KNLTV thì phải học lớp dự bị tiếng Việt theo quy định tại các Thông tư số 17/2015/TT-BGDĐT, ngày 01 tháng 09 năm 2015 ban hành  khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài và Thông tư số 30/2018/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam.

Thí sinh thuộc đối tượng là người nước ngoài sẽ được tư vấn trực tiếp theo hình thức online hoặc face-to-face tại Viện Đào tạo Quốc tế – Học viện Tài chính, số 19, Ngõ Hàng Cháo, phường Cát Linh, quận Đống Đa, TP Hà Nội.  

Kết quả tư vấn sẽ được báo cáo Giám đốc Học viện Tài chính để quyết định theo thực tế các trường hợp cụ thể, đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định tại các Thông tư số 17/2015/TT-BGDĐT, ngày 01 tháng 09 năm 2015 ban hành  khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài và Thông tư số 30/2018/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam.

Chương trình DDP xét tuyển theo 4 tổ hợp:

 • A00 (Toán, Vật lý, Hóa học)
 • A01 (Toán, Vật lý, Anh văn)
 • D01 (Toán, Văn, Anh văn)
 • D07 (Toán, Hóa học, Anh văn).

Mã ngành xét tuyển DDP bao gồm:

 • 7340201DDP1 (dành cho tổ hợp A00)
 • 7340201DDP2 (dành cho các tổ hợp A01, D01, D07).

Mã ngành và chỉ tiêu tuyển sinh áp dụng đối với chương trình DDP thể hiện ở bảng sau:

Mã ngành

Tên ngành

Mã tổ hợp môn xét tuyển

Chỉ tiêu

7340201DDP1

Tài chính ngân hàng

(Chương trình DDP LKĐT giữa HVTC với Trường Đại học Greenwich (UK) Mỗi bên liên kết cấp 1 bằng cử nhân)

Toán, Lý, Hóa (A00)

30

7340201DDP2

Toán, Lý, Anh (A01)

Toán, Hóa, Anh (D07)

Toán, Văn, Anh (D01)

90

3. Phương thức tuyển sinh và nguyên tắc xét tuyển năm 2021

Các phương thức tuyển sinh chương trình DDP năm học 2021 gồm:

(1) Tuyển thẳng và ưu tiên cộng điểm theo quy định của Bộ GD&ĐT;

(2) Xét tuyển thẳng học sinh giỏi bậc THPT;

(3) Xét tuyển căn cứ kết quả thi THPT năm 2021;

(4) Xét tuyển kết hợp chứng chỉ trình độ tiếng Anh quốc tế, SAT, ACT với kết quả thi THPT năm 2021.

(5) Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp chương trình THPT của nước ngoài.

3.1. Xét tuyển thẳng và ưu tiên cộng điểm theo quy định của Bộ GD&ĐT:

Các thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế; trong đội tuyển quốc gia dự Cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế; thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba, Tư trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia có môn thi hoặc nội dung đề tài dự thi về Toán, Vật lý, Hóa học, Tin học, tiếng Anh, Ngữ văn được xét tuyển thẳng vào học chương trình DDP theo Quy chế tuyển sinh năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3.2. Xét tuyển học sinh giỏi ở bậc THPT
3.2.1. Đối tượng xét tuyển học sinh giỏi ở bậc THPT

Thí sinh đã tốt nghiệp THPT trên toàn quốc có hạnh kiểm 3 năm bậc THPT xếp loại Tốt (không xét thí sinh tốt nghiệp theo hình thức Giáo dục thường xuyên), có đủ sức khỏe theo quy định hiện hành.

Thí sinh được đăng ký chương trình DDP nếu thuộc một trong những đối tượng sau:

(1) Học sinh giỏi 3 năm bậc THPT, trong đó kết quả học tập năm lớp 12 của mỗi môn thuộc tổ hợp đăng ký xét tuyển không dưới 7,0.

(2) Học sinh giỏi 2 năm bậc THPT trong đó có năm lớp 12 và kèm theo một trong các yêu cầu sau:

– Đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố trực thuộc TW của một trong các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Tin học, tiếng Anh, Ngữ văn.

– Đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp tỉnh/thành phố trực thuộc TW có môn thi hoặc nội dung đề tài dự thi về một trong lĩnh vực Toán, Vật lý, Hóa học, Tin học, tiếng Anh, Ngữ văn.

– Có chứng chỉ IELTS đạt tối thiểu từ 5.5 điểm hoặc TOEFL iBT đạt tối thiểu từ 55 điểm (còn hiệu lực tính đến thời điểm nộp hồ sơ).

– Có kết quả thi SAT (Scholastic Assessment Test, Hoa Kỳ) đạt tối thiểu từ 1050/1600 điểm hoặc ACT (American College Testing) đạt tối thiểu từ 22 điểm.

(3) Học sinh giỏi năm lớp 12 và kèm theo một trong các yêu cầu sau:

– Có chứng chỉ IELTS đạt tối thiểu từ 5.5 điểm hoặc TOEFL iBT đạt tối thiểu từ 55 điểm.

– Có kết quả thi SAT (Scholastic Assessment Test, Hoa Kỳ) đạt tối thiểu từ 1050/1600 điểm hoặc ACT (American College Testing) đạt tối thiểu từ 22 điểm.

– Đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố trực thuộc TW của một trong các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Tin học, tiếng Anh, Ngữ văn.

– Đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp tỉnh/thành phố trực thuộc TW có môn thi hoặc nội dung đề tài dự thi về một trong lĩnh vực Toán, Vật lý, Hóa học, Tin học, tiếng Anh, Ngữ văn.

(4) Thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố trực thuộc TW của một trong các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Tin học, tiếng Anh, Ngữ văn.

 

* Thứ tự ưu tiên xét tuyển học sinh giỏi ở bậc THPT

Thứ tự ưu tiên 1: Thí sinh học trường THPT năng khiếu/chuyên quốc gia, trường THPT năng khiếu/chuyên cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xét tuyển thẳng học sinh giỏi lần lượt theo thứ tự sau:

(1.1). Học sinh giỏi 3 năm THPT và kèm theo theo một trong các yêu cầu dưới đây:

 • Có chứng chỉ trình độ tiếng Anh quốc tế từ 5.5 IELTS hoặc TOEFL IBT 55 trở lên;
 • Có kết quả thi SAT (Scholastic Assessment Test, US) đạt tối thiểu từ 1050/1600 điểm hoặc ACT (American College Testing, US) từ 22/36 điểm trở lên;
 • Đạt giải Nhất, Nhì, Ba kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về một trong các môn Tiếng Anh, Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Ngữ văn;
 • Đạt giải Nhất, Nhì, Ba cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có môn thi hoặc nội dung đề tài dự thi về một trong các lĩnh vực Tiếng Anh, Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Ngữ văn.

(1.2). Học sinh giỏi 2 năm THPT trong đó có năm lớp 12 và kèm theo một trong các yêu cầu dưới đây:

 • Có chứng chỉ trình độ tiếng Anh quốc tế từ 5.5 IELTS hoặc TOEFL IBT 55 trở lên;
 • Có kết quả thi SAT (Scholastic Assessment Test, US) đạt tối thiểu từ 1050/1600 điểm hoặc ACT (American College Testing, US) từ 22/36 điểm trở lên;
 • Đạt giải Nhất, Nhì, Ba kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về một trong các môn Tiếng Anh, Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Ngữ văn;
 • Đạt giải Nhất, Nhì, Ba cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có môn thi hoặc nội dung đề tài dự thi về một trong các lĩnh vực Tiếng Anh, Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Ngữ văn.

(1.3). Học sinh giỏi năm lớp 12 và kèm theo một trong các yêu cầu dưới đây:

 • Có chứng chỉ trình độ tiếng Anh quốc tế từ 5.5 IELTS hoặc TOEFL IBT 55 trở lên;
 • Có kết quả thi SAT (Scholastic Assessment Test, US) đạt tối thiểu từ 1050/1600 điểm hoặc ACT (American College Testing, US) từ 22/36 điểm trở lên;
 • Đạt giải Nhất, Nhì, Ba kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về một trong các môn Tiếng Anh, Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Ngữ văn;
 • Đạt giải Nhất, Nhì, Ba cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có môn thi hoặc nội dung đề tài dự thi về một trong các lĩnh vực Tiếng Anh, Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Ngữ văn.

Thứ tự ưu tiên 2: Thí sinh học trường THPT trên toàn quốc xét tuyển thẳng Học sinh giỏi lần lượt theo thứ tự sau:

(2.1). Học sinh giỏi 3 năm THPT và kèm theo theo một trong các yêu cầu dưới đây:

 • Có chứng chỉ trình độ tiếng Anh quốc tế từ 5.5 IELTS hoặc TOEFL IBT 55 trở lên;
 • Có kết quả thi SAT (Scholastic Assessment Test, US) đạt tối thiểu từ 1050/1600 điểm hoặc ACT (American College Testing, US) từ 22/36 điểm trở lên;
 • Đạt giải Nhất, Nhì, Ba kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về một trong các môn Tiếng Anh, Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Ngữ văn;
 • Đạt giải Nhất, Nhì, Ba cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có môn thi hoặc nội dung đề tài dự thi về một trong các lĩnh vực Tiếng Anh, Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Ngữ văn.

 (2.2). Học sinh giỏi 2 năm THPT trong đó có năm lớp 12 và kèm theo một trong các yêu cầu dưới đây:

 • Có chứng chỉ trình độ tiếng Anh quốc tế từ 5.5 IELTS hoặc TOEFL IBT 55 trở lên;
 • Có kết quả thi SAT (Scholastic Assessment Test, US) đạt tối thiểu từ 1050/1600 điểm hoặc ACT (American College Testing, US) từ 22/36 điểm trở lên;
 • Đạt giải Nhất, Nhì, Ba kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về một trong các môn Tiếng Anh, Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Ngữ văn;
 • Đạt giải Nhất, Nhì, Ba cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có môn thi hoặc nội dung đề tài dự thi về một trong các lĩnh vực Tiếng Anh, Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Ngữ văn.

(2.3). Học sinh giỏi năm lớp 12 và kèm theo một trong các yêu cầu dưới đây:

 • Có chứng chỉ trình độ tiếng Anh quốc tế từ 5.5 IELTS hoặc TOEFL IBT 55 trở lên;
 • Có kết quả thi SAT (Scholastic Assessment Test, US) đạt tối thiểu từ 1050/1600 điểm hoặc ACT (American College Testing, US) từ 22/36 điểm trở lên;
 • Đạt giải Nhất, Nhì, Ba kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về một trong các môn Tiếng Anh, Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Ngữ văn;
 • Đạt giải Nhất, Nhì, Ba cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có môn thi hoặc nội dung đề tài dự thi về một trong các lĩnh vực Tiếng Anh, Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Ngữ văn.

Thứ tự ưu tiên 3: Thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên về một trong các môn Tiếng Anh, Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Ngữ văn.

Thứ tự ưu tiên 4: Thí sinh trường THPT chuyên/năng khiếu quốc gia, trường THPT chuyên/năng khiếu cấp tỉnh, thành phố trực thuộc TW đạt học lực giỏi 3 năm trong đó kết quả học tập lớp 12 của mỗi môn thuộc tổ hợp đăng ký xét tuyển không dưới 7,0 (thí sinh học các lớp chuyên Anh, Toán, Tin, Lý, Hóa, Văn được ưu tiên xét tuyển trước các lớp khác).

Thứ tự ưu tiên 5: Thí sinh trường THPT trên toàn quốc là Học sinh giỏi 3 năm THPT trong đó kết quả học tập lớp 12 của mỗi môn thuộc tổ hợp đăng ký xét tuyển không dưới 7,0.

* Cách tính điểm xét tuyển thẳng học sinh giỏi bậc THPT:

a. Đối với tổ hợp A00:

ĐXT (tổ hợp A00) = Điểm môn 1 (môn Toán) + Điểm môn 2 (môn Lý) + Điểm môn 3 (môn Hóa) + ĐƯT (nếu có).

b. Đối với các tổ hợp A01, D01, D07:

ĐXT (tổ hợp A01, D01, D07) = Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + Điểm môn 3*2 + ĐƯT (nếu có).

Trong đó:

 • Điểm môn 1 = ĐTB cả năm lớp 12 Môn Toán
 • Điểm môn 2 = ĐTB cả năm lớp 12 Môn Vật lý; hoặc Ngữ văn; hoặc Hóa học
 • Điểm môn 3 = ĐTB cả năm lớp 12 Môn Tiếng Anh

Chú ý:

 • Nhân hệ số 2 đối với điểm môn tiếng Anh;
 • ĐXT: Điểm xét tuyển; ĐTB: Điểm trung bình; ĐƯT: Điểm ưu tiên đối tượng theo quy chế tuyển sinh hiện hành.

* Nguyên tắc:

– Xét tuyển lần lượt theo thứ tự từ ưu tiên 1 đến ưu tiên 5, trong cùng một mức thứ tự ưu tiên, xét từ cao xuống thấp dựa vào điểm xét tuyển cho đến hết chỉ tiêu.

– Điểm xét tuyển lấy đến 2 chữ số thập phân để xét tuyển. Nếu nhiều hồ sơ có điểm xét tuyển bằng nhau thì lấy điểm trung bình chung môn Toán làm tiêu chí phụ xét từ cao xuống thấp, ưu tiên các hồ sơ có chứng chỉ quốc tế về trình độ tiếng Anh 5.5 IELTS (hoặc TOEFL IBT 55), SAT từ 1050/1600, ACT từ 22/36 điểm trở lên.

– Thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học trong thời hạn quy định.

– Tổ hợp các môn đăng ký xét tuyển theo hình thức xét tuyển thẳng học sinh giỏi THPT gồm:

TT

Tên các môn

Mã tổ hợp

Mã ngành tuyển sinh

1

Toán, Vật lý, Hóa học

A00

7340201DDP1

2

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

A01

7340201DDP2

3

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

D01

4

Toán, Hóa học, Tiếng Anh

D07

3.2.3. Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT năm 2021
a. Đối tượng và nguyên tắc xét tuyển

– Thí sinh đã tốt nghiệp THPT trên toàn quốc có hạnh kiểm 3 năm bậc THPT xếp loại Tốt (không xét thí sinh tốt nghiệp theo hình thức Giáo dục thường xuyên), có đủ sức khỏe theo quy định hiện hành.

– Thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học trong thời hạn quy định.

– Kết thúc xét tuyển đợt 1, nếu còn chỉ tiêu sẽ xét tuyển đợt bổ sung (đợt 2, 3…) cho đến khi đủ chỉ tiêu.

– Tổ hợp các môn đăng ký xét tuyển theo hình thức xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 gồm:

TT

Tên các môn

Mã tổ hợp

Mã ngành tuyển sinh

1

Toán, Vật lý, Hóa học

A00

7340201DDP1

2

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

A01

7340201DDP2

3

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

D01

4

Toán, Hóa học, Tiếng Anh

D07

b. Cách tính điểm xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT năm 2021

 • Đối với tổ hợp A00:

ĐXT (tổ hợp A00) = Điểm môn 1 (môn Toán) + Điểm môn 2 (môn Lý) + Điểm môn 3 (môn Hóa) + ĐƯT (nếu có).

 • Đối với các tổ hợp A01, D01, D07:

ĐXT (tổ hợp A01, D01, D07) = Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + Điểm môn 3*2 + ĐƯT (nếu có).

Trong đó:

 • Điểm môn 1 là điểm tốt nghiệp THPT 2021 môn Toán
 • Điểm môn 2 là điểm tốt nghiệp THPT 2021 môn Vật lý; hoặc Ngữ văn; hoặc Hóa học
 • Điểm môn 3 là điểm tốt nghiệp THPT 2021 môn Tiếng Anh; điểm môn 3 (tiếng Anh) được nhân hệ số 2.

c. Tiêu chí xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT năm 2021

Tiêu chí xét tuyển chính: Tổng điểm các môn theo tổ hợp đăng ký xét tuyển và điểm ưu tiên; xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu (lấy đến hai chữ số thập phân).

Trường hợp xét tuyển đến một mức điểm nhất định vẫn còn chỉ tiêu nhưng số thí sinh cùng bằng điểm cao hơn số lượng chỉ tiêu còn lại, thực hiện xét tuyển theo tiêu chí phụ sau:

– Thí sinh có điểm thi môn Toán cao hơn sẽ trúng tuyển.

– Ưu tiên thí sinh trúng tuyển và đến làm thủ tục nhập học trước đến khi đủ chỉ tiêu.

3.2.4. Xét tuyển kết hợp chứng chỉ trình độ tiếng Anh quốc tế với kết quả kỳ thi THPT năm 2021

a. Đối tượng xét tuyển kết hợp

Những thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2021 có kết quả điểm thi 02 bài/môn thi Toán + Ngữ văn hoặc Toán + Vật lý hoặc Toán + Hóa học từ 11 điểm trở lên, không môn nào từ 1 điểm trở xuống và có chứng chỉ IELTS đạt tối thiểu từ 5.5 điểm hoặc TOEFL iBT đạt tối thiểu từ 55 hoặc kết quả thi SAT (Scholastic Assessment Test, Hoa Kỳ) đạt tối thiểu từ 1050/1600 hoặc ACT (American College Testing) đạt tối thiểu từ 22 điểm.

b. Nguyên tắc xét tuyển kết hợp

Xét tuyển bình đẳng với đối tượng xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Điểm xét tuyển = Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + Điểm môn 3 + ĐƯT (nếu có)

Trong đó:

– Điểm môn 1: Là điểm môn Toán

– Điểm môn 2: Là điểm môn Ngữ văn hoặc Vật lý hoặc Hóa học

– Điểm môn 3: Là điểm môn tiếng Anh đã được quy đổi từ các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế/SAT/ACT theo thang điểm 10.

– ĐƯT: Điểm ưu tiên đối tượng theo quy chế tuyển sinh hiện hành.

Bảng quy đổi điểm chứng chỉ tiếng Anh quốc tế/SAT/ACT theo thang điểm 10

TT

IELTS

TOEFL iBT

SAT

ACT

Quy đổi theo thang điểm 10

1

5.5

từ 55 đến dưới 60

từ 1050 đến dưới 1200/1600

từ 22 đến dưới 26

9,5

2

từ 6.0 trở lên

từ 60 trở lên

từ 1200/1600 trở lên

từ 26 trở lên

10

4. Chỉ tiêu tuyển sinh

Tổng chỉ tiêu là 120, trong đó xét tuyển thẳng học sinh giỏi bậc THPT ít nhất 50%.

Trường hợp chưa tuyển đủ số chỉ tiêu xét tuyển thẳng học sinh giỏi thì số chỉ tiêu còn lại chuyển sang xét tuyển theo kết quả thi THPT năm 2021.

Trường hợp không tuyển đủ chỉ tiêu sẽ tiếp tục xét tuyển bổ sung theo các phương thức trên cho đến khi tuyển đủ chỉ tiêu dựa trên nguyên tắc không thấp hơn ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đã quy định.

Các chỉ tiêu tuyển sinh DDP được chia theo mã ngành như bảng sau:

Mã ngành

Tên ngành/chuyên ngành

Mã tổ hợp môn xét tuyển

Chỉ tiêu

7340201DDP1

Tài chính ngân hàng

(Chương trình DDP LKĐT giữa HVTC với Trường Đại học Greenwich (UK) Mỗi bên liên kết cấp 1 bằng cử nhân)

Toán, Lý, Hóa (A00)

30

7340201DDP2

Toán, Lý, Anh (A01)

Toán, Hóa, Anh (D07)

Toán, Văn, Anh (D01)

90

*Trường hợp chưa tuyển đủ chỉ tiêu cho các mã ngành 7340201DDP1 &7340201DDP2, Viện ĐTQT thực hiện hoán đổi chỉ tiêu đối với 2 mã ngành này để đảm bảo tuyển đủ tổng chỉ tiêu của chương trình DDP.

5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT 

Điểm xét tuyển của thí sinh sử dụng kết quả kỳ thi THPT năm 2021 (sau khi đã cộng điểm ưu tiên theo khu vực và đối tượng) theo 1 trong các tổ hợp ĐKXT là từ 19 điểm trở lên và không có môn thi trong tổ hợp xét tuyển có kết quả từ 1 điểm trở xuống.

Trường hợp thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế mà không dự thi tốt nghiệp môn tiếng Anh thì áp dụng cách quy đổi điểm ở Bảng quy đổi điểm chứng chỉ tiếng Anh quốc tế/SAT/ACT theo thang điểm 10 (nêu trên) để tính và xét ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào.

Khi xét ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, môn tiếng Anh vẫn lấy hệ số 1.

6. Tổ chức tuyển sinh: Thời gian; Hình thức nhận ĐKXT/thi tuyển; Điều kiện xét tuyển/thi tuyển
6.1. Hình thức nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển

          Tất cả các loại hồ sơ đăng ký xét tuyển vào DDP đều có thể nộp theo một trong ba hình thức sau:

a). Nộp trực tiếp tại Viện Đào tạo Quốc tế tại Số 4 ngõ Hàng Chuối 1, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, hoặc Số 19, ngõ Hàng Cháo (53E Phan Phù Tiên cũ), phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội.

b). Nộp chuyển phát nhanh theo địa chỉ Viện Đào tạo Quốc tế, Tầng 1 Học viện Tài chính, Số 19, ngõ Hàng Cháo (53E Phan Phù Tiên cũ), phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội.

c). Đăng ký và nộp hồ sơ trực tuyến tại website của Viện Đào tạo Quốc tế www.iife.edu.vn

Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển trực tuyến cần lưu ý:

– Điền đầy đủ thông tin đăng ký theo mẫu đăng ký online.

– Đính kèm file scan bản gốc các tài liệu minh chứng hồ sơ theo hướng dẫn, gồm:

+ Học bạ THPT (scan tất cả các trang của học bạ bản gốc),

+ Căn cước công dân/ Chứng minh thư nhân dân,

+ Chứng chỉ IELTS/ TOEFL/ SAT/ ACT/ Giấy chứng nhận đạt giải (nếu có)

+ Các giấy tờ ưu tiên khác (nếu có)

– Các hồ sơ gốc (hoặc bản chính) sẽ bổ sung trực tiếp cho Viện Đào tạo Quốc tế khi làm thủ tục xác nhận nhập học.

6.2. Hồ sơ đăng ký tuyển thẳng thí sinh đạt giải quốc gia, quốc tế

Thí sinh đăng ký tuyển thẳng nộp hồ sơ đăng ký về Sở Giáo dục và Đào tạo theo thông báo của Sở GDĐT.

6.3. Hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng học sinh giỏi bậc THPT
a. Quy định về hồ sơ

            – Phiếu Đăng ký xét tuyển theo mẫu;

            – Bản sao hợp pháp các giấy tờ sau:

            + Học bạ THPT (hoặc kết quả học tập trích ngang)

            + CCCD/CTMND

            + Chứng nhận đạt giải, chứng chỉ tiếng Anh, bằng cấp và các giấy tờ ưu tiên (nếu có)

b. Hình thức đăng ký

 1. Đăng ký và nộp hồ sơ trực tuyến tại website của Viện Đào tạo Quốc tế www.iife.edu.vn
 2. Nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện (thời hạn tính theo dấu bưu điện) đến một trong hai địa chỉ sau:

– Viện Đào tạo Quốc tế – Học viện Tài chính, Số 4 ngõ Hàng Chuối 1, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, hoặc:

– Viện Đào tạo Quốc tế – Học viện Tài chính, Số 19, ngõ Hàng Cháo (53E Phan Phù Tiên cũ), phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội.

 1. Nộp trực tiếp tại hội trường 700 Học viện Tài chính, số 58 Lê Văn Hiến, phường Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

c. Thời gian nộp hồ sơ, công bố kết quả xét tuyển và xác nhận nhập học

– Thời gian đăng ký đợt 1:

+ Đăng ký trực tuyến: Từ ngày 27/5 – 07/6/2021.

+ Nộp qua bưu điện: Từ ngày 27/5 – 07/6/2021.

+ Nộp trực tiếp tại Học viện: Từ ngày 29/5 – 06/6/2021.

– Thời gian đăng ký đợt 2:

+ Đăng ký trực tuyến: Từ ngày 12/7 – 17/7/2021.

+ Nộp qua bưu điện: Từ ngày 12/7 – 17/7/2021.

Thời gian công bố kết quả xét tuyển: dự kiến trước ngày 01/8/2021 bằng hình thức gửi email và gọi điện thoại trực tiếp.

Thời gian thí sinh xác nhận nhập học: dự kiến trước ngày 16/8/2021. Thí sinh đủ điều kiện xác nhận nhập học phải nộp bản gốc giấy chứng nhận kết quả thi THPT năm 2021 (xem thông báo chi tiết trên trang thông tin điện tử của Viện Đào tạo Quốc tế).

d. Lệ phí xét tuyển thẳng học sinh giỏi ở bậc THPT: 100.000 đồng/hồ sơ.

6.4. Hồ sơ đăng ký xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT năm 2021

a. Đăng ký xét tuyển đợt 1: Nộp hồ sơ gửi qua đường bưu điện hoặc trực tiếp tại Viện Đào tạo Quốc tế – Học viện Tài chính. Hồ sơ gồm có:

– Phiếu Đăng ký xét tuyển theo mẫu;

            – Bản sao hợp pháp các giấy tờ sau:

            + Học bạ THPT (hoặc kết quả học tập trích ngang)

            + CCCD/CTMND

            + Giấy chứng nhận kết quả thi THPT năm 2021 hoặc ảnh chụp màn hình tra cứu kết quả thi THPT quốc gia (khi chưa có giấy chứng nhận kết quả thi)

            + Chứng chỉ tiếng Anh, bằng cấp, giấy tờ ưu tiên (nếu có).

            – Hình thức và thời gian đăng ký theo quy định của Bộ GD&ĐT.

– Thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học theo quy định và phải nộp bản gốc Giấy chứng nhận kết quả thi THPT năm 2021.

– Lệ phí xét tuyển: 100.000 đồng/hồ sơ

b. Đăng ký xét tuyển đợt bổ sung (nếu có): Nộp hồ sơ gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Viện Đào tạo Quốc tế – Học viện Tài chính. Hồ sơ gồm:

– Phiếu Đăng ký xét tuyển theo mẫu;

            – Bản sao hợp pháp các giấy tờ sau:

            + Học bạ THPT (hoặc kết quả học tập trích ngang)

            + CCCD/CTMND

            + Giấy chứng nhận kết quả thi THPT năm 2021

            + Chứng chỉ tiếng Anh, bằng cấp, giấy tờ ưu tiên (nếu có).

            Điểm nhận hồ sơ xét tuyển các đợt bổ sung không thấp hơn điểm trúng tuyển đợt 1. Thời gian ĐKXT đợt bổ sung sẽ được thông báo trên trang thông tin điện tử của Viện Đào tạo Quốc tế và Học viện Tài chính hoặc phương tiện thông tin đại chúng khác.

c. Thí sinh chịu trách nhiệm về tính xác thực của các thông tin trong hồ sơ ĐKXT: Viện ĐTQT từ chối làm thủ tục nhập học hoặc buộc thôi học đối với các trường hợp đã nhập học khi phát hiện các nội dung không đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện trúng tuyển hoặc gian lận trong hồ sơ ĐKXT vào chương trình DDP.

7. Học phí đối với chương trình LKĐT Mỗi bên cấp một Bằng cử nhân DDP

Chương trình LKĐT Mỗi bên cấp một Bằng Cử nhân liên kết giữa Học viện Tài chính (Viện Đào tạo Quốc tế) và Trường Đại học Greenwich (Vương quốc Anh) xác định mức học phí không thay đổi trong toàn khóa học 4 năm như sau:

 • Học phí cho 3 năm đầu học tại Viện Đào tạo Quốc tế – Học viện Tài chính (trong nước) là 210 triệu đồng, tương đương 70 triệu đồng mỗi năm học;
 • Học phí cho năm thứ tư: đối với sinh viên học tại Viện Đào tạo Quốc tế – Học viện Tài chính là 70 triệu đồng; đối với sinh viên học tại Trường Đại học Greenwich (London, Vương quốc Anh) là 470 triệu đồng.
8. Thông tin hỗ trợ để giải đáp thắc mắc trong quá trình đăng ký xét tuyển đại học hệ Mỗi bên cấp một Bằng Cử nhân DDP năm 2021:

Website của Viện Đào tạo Quốc tế: www.iife.edu.vn

Fanpage: Dual Degree Programme – Viện Đào Tạo Quốc Tế IIFE

Thông tin trực tiếp tư vấn, hỗ trợ giải đáp thắc mắc:

Hotline 1: 0904.936.636

Hotline 2: 0941.148.968

Hotline 3: 0916.633.286

Direct-line: 091978.8386

9. Thời gian dự kiến tuyển sinh các đợt bổ sung trong năm

Tuyển sinh bổ sung đợt 1: từ tháng 9/2021 (nếu còn chỉ tiêu)

Tuyển sinh bổ sung đợt 2: từ tháng 10/2021 (nếu còn chỉ tiêu).

Share on email
Email
Share on facebook
Facebook
Share on print
Print