HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

NƠI ƯƠM TRỒNG TÀI NĂNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN

ACADEMY OF FINANCE – UNIVERSITY OF GREENWICH
INSTITUTE OF INTERNATIONAL FINANCE EDUCATION

LEADING IN FINANCE ACCOUNTING EDUCATION WHERE WE FLOURISH

Slider

WELCOME TO IIFE

Sứ mạng của Viện ĐTQT là góp phần cùng với Học viện Tài chính “đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về tài chính, kế toán cho nền kinh tế”. Nhiệm vụ chủ yếu của Viện ĐTQT là “xây dựng và phát triển các chương trình liên danh, liên kết đào tạo quốc tế, trao đổi nghiên cứu khoa học với các đối tác nước ngoài”.

PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC HIỆN ĐẠI
ĐẠT CHUẨN QUỐC TẾ

Viện ĐTQT- Học viện Tài Chính là một trong những đơn vị tiên phong áp dụng các phương pháp giảng dạy hiện đại trên không gian mạng, mang đến cho sinh viên nhiều trải nghiệm thú vị, đảm bảo chất lượng đào tạo trong mọi hoàn cảnh

GIẢNG VIÊN VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

Thông tin cần biết

Quy chế hoạt động

IIFE -

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT

0 +
THẠC SỸ
0
CỬ NHÂN