Điều chỉnh, giãn lịch học DDP03

THÔNG BÁO

V/v: Điều chỉnh, giãn lịch học DDP03

Sau khi trao đổi với giảng viên các lớp chuyên ngành DDP03 sau 5 buổi học đầu tiên, Viện ĐTQT cùng giảng viên thống nhất giãn lịch học một số môn chuyên ngành của chương trình học năm thứ ba (học kỳ 1 năm học 2020-2021). Việc giãn lịch học nhằm giúp cho sinh viên thẩm thấu kiến thức và có thời gian thực hiện các case-study theo yêu cầu của môn học. Cụ thể, việc giãn lịch được áp dụng như sau:

1. FINA4042 – Banking: Priciples, Practice & Regulations (BANK)

 • Giãn lịch học: Học 1 buổi/tuần từ 28/9 đến hết 25/10/2020
 • Lớp BANK0301: nghỉ Chiều T3, học 8h00-11h00 Sáng T5
 • Lớp BANK0302: nghỉ Chiều T3, học 8h00-11h00 Sáng T6
 • Từ tuần 26/10/2020 cả 2 lớp học 2 buổi/tuần (như lịch cũ)
 • Kế hoạch Test, Exam:
  • Test 1: 10h30-12h30 Thứ Hai 19/10/2020
  • Test 2: 10h30-12h30 Thứ Hai 09/11/1010
  • Final Exam: 13h30-16h30 Thứ Năm 26/11/2020
  • Resit (nếu có): 13h30-16h30 Thứ Năm 17/12/2020.

2. FINA4044 – Corporate Finance (CF)

 • Giãn lịch học, học 1 buổi/tuần từ 05/10 đến hết 06/12/2020
 • Lớp CF0301: học 7h15-10h15 Sáng T3, nghỉ Sáng T6
 • Lớp CF0302: nghỉ Sáng T2, học 7h15-10h15 Sáng T4
 • Từ tuần 07/12/2020 cả 2 lớp học 2 buổi/tuần (như lịch cũ)
 • Kế hoạch Test, Exam:
  • Test 1: 13h30-15h30 Thứ Hai 26/10/2020
  • Test 2: 13h30-15h30 Thứ Ba 15/12/2020
  • Final Exam: 8h30-11h30 Thứ Ba 05/1/2021
  • Resit (nếu có): 8h30-11h30 Thứ Ba 19/1/2021.

3. ACCO4034 – Financial Accounting 2 (FA2)

 • Giãn lịch học, học 1 buổi/tuần từ 28/9 đến hết 01/11/2020
 • Lớp FA2.0301: học 7h15-10h15 Sáng T2, nghỉ Sáng T4
 • Lớp FA2.0302: nghỉ Chiều T2, học 7h15-10h15 Sáng T3
 • Từ tuần 02/11/2020 cả 2 lớp học 2 buổi/tuần (như lịch cũ)
 • Kế hoạch Test, Exam:
  • Test: 10h30-12h30 Thứ Hai 23/11/2020
  • Final Exam: 13h30-16h30 Thứ Hai 21/12/2020
  • Resit (nếu có): 8h30-11h30 Thứ Tư 07/1/2021.

4. FINA4043 – Taxations (TAX)

 • Giãn lịch học, học 1 buổi/tuần từ tuần 7/12 đến hết 27/12/2020.
 • Lớp TAX0301: nghỉ Chiều T4, học 13h30-16h30 Chiều T6
 • Lớp TAX0302: học 13h30-16h30 Chiều T4, nghỉ 13h30-16h30 Chiều T6
 • Kế hoạch Test, Exam:
  • Test 1: 13h30-15h30 Thứ Năm 29/10/2020
  • Final Exam: 8h30-11h30 Thứ Tư 13/1/2021
  • Resit (nếu có): 8h30-11h30 Thứ Tư 27/1/2021.

Môn học RM2023 (RM1) giữ nguyên lịch học theo kế hoạch đã thông báo. Tuần 03/10 và 04/10 học thực hành, sinh viên mang theo laptop đã sạc pin đầy đủ để chuẩn bị cho buổi học./.

Viện trưởng Viện ĐTQT Bùi Đường Nghiêu đã ký.

Share on email
Email
Share on facebook
Facebook
Share on print
Print