Điều hành chính sách tài khóa chủ động, linh hoạt từ nay đến cuối năm

Nguồn: Bộ Tài chính. Đồ họa: Văn Chung

Miễn, giảm, gia hạn thuế phí lên đến 200 nghìn tỷ đồng

6 tháng đầu năm 2023, thu ngân sách nhà nước (NSNN) ước đạt 875,8 nghìn tỷ đồng, bằng 54% dự toán (thu ngân sách trung ương ước đạt 57,1% dự toán; thu ngân sách địa phương ước đạt 50,6% dự toán). Mức thu này giảm 7,8% so cùng kỳ năm 2022 (6 tháng đầu năm 2022 thu NSNN ước đạt 67,4% dự toán).

Có rất nhiều nguyên nhân ảnh hưởng tới tiến độ thu NSNN. Trong đó phải kể đến hoạt động sản xuất – kinh doanh của một bộ phận doanh nghiệp còn khó khăn, thị trường thu hẹp, đơn hàng sụt giảm; khó tiếp cận nguồn vốn, chi phí vốn tăng cao; tăng trưởng kinh tế thấp hơn dự kiến; thị trường xuất khẩu sụt giảm; các thị trường trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản còn nhiều khó khăn…

Trong bối cảnh đó, Bộ Tài chính vẫn tiếp tục thực hiện các chính sách tài khóa hỗ trợ nền kinh tế, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân, ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, đảm bảo an sinh xã hội.

Theo đó, Bộ Tài chính đã chủ động triển khai các nhiệm vụ được giao, đề xuất, xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành và khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện các chính sách tài khóa để cùng với chính sách tiền tệ và các chính sách vĩ mô khác tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân.

Ngành Thuế, Hải quan tăng cường thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế

Trong 6 tháng đầu năm, cơ quan thuế đã thực hiện thanh tra, kiểm tra 29,6 nghìn cuộc tại doanh nghiệp, kiến nghị xử lý 37,5 nghìn tỷ đồng, trong đó kiến nghị nộp ngân sách nhà nước 9,4 nghìn tỷ đồng, giảm lỗ, khấu trừ 29 nghìn tỷ đồng; thu hồi 21,4 nghìn tỷ đồng tiền nợ thuế; cơ quan Hải quan đã thực hiện 956 cuộc thanh tra, kiểm tra, kiến nghị thu nộp ngân sách gần 335 tỷ đồng.

Cụ thể: Bộ Tài chính trình Chính phủ trình Quốc hội ban hành Nghị quyết số 101/2023/QH15 về giảm 2% mức thuế suất thuế giá trị gia tăng, áp dụng từ ngày 1/7/2023 đến 31/12/2023 (dự kiến tác động làm giảm thu NSNN trong 6 tháng cuối năm khoảng 20 nghìn tỷ đồng và tháng 1/2024 khoảng 4 nghìn tỷ đồng). Đồng thời, trình Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 30/2022/UBTVQH15 về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn, áp dụng từ ngày 1/1/2023 đến hết ngày 31/12/2023 (dự kiến tác động làm giảm thu NSNN năm 2023 khoảng 38 nghìn tỷ đồng).

Chính sách gia hạn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2023 cũng tác động làm giảm thu NSNN trong thời gian gia hạn khoảng 110 nghìn tỷ đồng. Việc giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 làm giảm thu NSNN trong năm 2023 khoảng 3.500 tỷ đồng…

Dự kiến quy mô các gói chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất đã và sẽ ban hành năm 2023 khoảng 200 nghìn tỷ đồng (miễn, giảm 79 nghìn tỷ đồng; gia hạn 121 nghìn tỷ đồng). Kết quả thực hiện 6 tháng đã miễn, giảm, gia hạn ước tính khoảng 67,1 nghìn tỷ đồng (miễn, giảm khoảng 25,1 nghìn tỷ đồng; gia hạn khoảng 42 nghìn tỷ đồng).

Điều hành chi ngân sách chặt chẽ, hiệu quả

Việc điều hành chính sách tài khóa “vì dân” và nhận khó về mình của Bộ Tài chính đã nhận được sự đánh giá cao của dư luận.

Trong bối cảnh nền kinh tế tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, thực hiện các nghị quyết của Đảng và Quốc hội, chỉ đạo điều hành quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đã quyết tâm phấn đấu, nỗ lực cùng các bộ, ngành, địa phương thực hiện nhiệm vụ đề ra. Kết quả thực hiện nhiệm vụ NSNN trong 6 tháng đầu năm góp phần tích cực triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2023.

Tại một số nghị quyết của Quốc hội đã đánh giá cao nỗ lực của Chính phủ, Bộ Tài chính đã điều hành chính sách tài khóa chủ động, linh hoạt, kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội và đời sống người dân.

Sở dĩ có được kết quả đó là nhờ ngay từ đầu năm, Bộ Tài chính đã tăng cường công tác quản lý thu NSNN, đẩy mạnh chống thất thu, rà soát các nguồn thu trên địa bàn, quản lý thuế đối với 100% doanh nghiệp có kinh doanh, các hoạt động kinh doanh bất động sản, thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số; quản lý thu từ nhà cung cấp nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam; kiểm soát chặt chẽ hoàn thuế giá trị gia tăng đảm bảo đúng chính sách, quy định của pháp luật; đôn đốc thu hồi, xử lý nợ đọng thuế.

Công tác quản lý chi NSNN đã được điều hành chặt chẽ, triệt để tiết kiệm chi thường xuyên ngay từ dự toán đầu năm và trong quá trình điều hành, thực hiện cắt giảm những khoản chi ngân sách trung ương đã được giao trong dự toán đầu năm nhưng đến ngày 30/6/2023 chưa phân bổ; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, nâng cao kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách; tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, nhất là trong các lĩnh vực thuế, hải quan, kho bạc nhà nước.

 

Kiên quyết loại bỏ các chính sách cản trở hoạt động của doanh nghiệp Dự báo tình hình trong thời gian tới còn nhiều khó khăn, để đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế 6,5%, đòi hỏi nỗ lực rất lớn của các ngành, các cấp từ trung ương đến địa phương. Theo đó, các ngành, các cấp cần tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và chủ động có giải pháp thực hiện sáng tạo, hiệu quả dựa trên tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị, địa phương; phấn đấu đạt cao nhất mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và NSNN đã đề ra. Trong những tháng đầu năm, công tác điều hành chính sách tài khóa chủ động, tích cực tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân ứng phó với đại dịch Covid-19. Thời gian tới, Bộ Tài chính tiếp tục tổ chức thực hiện tốt việc gia hạn, miễn, giảm tiền thuế, phí, lệ phí cho doanh nghiệp và người dân, tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh, hỗ trợ kịp thời khó khăn, vướng mắc thủ tục hành chính thuế cho doanh nghiệp và người dân. Bên cạnh đó, Bộ Tài chính kiên quyết loại bỏ những cơ chế, chính sách có dấu hiệu cản trở, gây khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và người dân; đẩy mạnh cải cách, hiện đại hóa công tác quản lý thuế, nâng cao tính minh bạch, chuyên nghiệp, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, giúp thu hút đầu tư kinh doanh, vừa nâng cao hiệu quả, hiệu lực trong công tác quản lý thu NSNN, vừa tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người nộp thuế. Trong lĩnh vực tài chính – NSNN, Bộ Tài chính tiếp tục tập trung thực hiện các giải pháp chính sách tài khóa, kết hợp với chính sách tiền tệ và các chính sách vĩ mô khác để hỗ trợ nền kinh tế, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân kiểm soát lạm phát, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế; phấn đấu hoàn thành và vượt mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2023 đã đề ra. Bám sát tình hình thực tế, Bộ Tài chính điều hành chính sách tài khóa chủ động, linh hoạt, tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các giải pháp chính sách về thu NSNN phù hợp để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Đối với công tác thu NSNN, Bộ Tài chính quyết liệt thực hiện nhiệm vụ thu NSNN; phấn đấu thu đạt và vượt dự toán Quốc hội quyết định, bù đắp số giảm thu do thực hiện các chính sách hỗ trợ; tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật về thu NSNN; tăng cường công tác quản lý thu, chống thất thu, xử lý thu hồi nợ đọng thuế, xử lý thu vào NSNN các khoản phải thu theo kết luận, kiến nghị của cơ quan thanh tra, kiểm toán nhà nước./.

Nguồn sưu tầm theo Minh Anh/thoibaotaichinhvietnam.vn

Share on email
Email
Share on facebook
Facebook
Share on print
Print