PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

DUAL DEGREE PROGRAMME (DDP) MỖI BÊN CẤP MỘT BẰNG CỬ NHÂN

LIÊN KẾT GIỮA HỌC VIỆN TÀI CHÍNH VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GREENWICH (UK)

ACCA GLOBAL KIỂM ĐỊNH, MIỄN THI 9 MÔN (F1-F9)

Mã ngành: 7340201DDP

Địa điểm học: Giảng đường Học viện Tài chính (Viện Đào tạo Quốc tế) số 23, ngõ Hàng Cháo, phường Cát Linh, quận Đống Đa, TP Hà Nội

I. PHẦN CHUNG
II. PHẦN KHAI BỔ SUNG ĐỐI VỚI SINH VIÊN VIỆT NAM ĐANG HỌC ĐẠI HỌC Ở NƯỚC NGOÀI VÀ SINH VIÊN QUỐC TẾ CÓ NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ HỌC TIẾP TẠI HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
III. PHẦN KHAI BỔ SUNG ĐỐI VỚI HỌC SINH VIỆT NAM, HỌC SINH QUỐC TẾ TỐT NGHIỆP THPT Ở NƯỚC NGOÀI
IV. HỒ SƠ ĐÍNH KÈM
V. PHẦN CAM KẾT