ĐĂNG KÝ DỰ THI IELTS

    Đăng ký dự thi nội bộ
    Đăng ký dự thi Quốc tế
    * Chú ý chụp mặt trước và mặt sau CMND/CCCD trên 1 bản hoặc chụp Hộ chiếu trên 1 bản trước khi upload file