Đối thoại nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra khoa học và công nghệ

Hội nghị tập huấn Thanh tra chuyên ngành khoa học và công nghệ (KH&CN) toàn quốc năm 2023 sẽ diễn ra trong 3 ngày từ 26-28/7/2023, tại thành phố Cần Thơ nhằm đối thoại, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan thanh tra KH&CN, góp phần tích cực vào việc quản lý của Bộ, ngành, phục vụ phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.
 

Hội nghị do Thanh tra Bộ KH&CN tổ chức với sự tham dự của Lãnh đạo Bộ KH&CN, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ; đại diện Lãnh đạo các Sở KH&CN, Thanh tra Sở KH&CN cùng các cán bộ, công chức và viên chức của các sở KH&CN trên cả nước.

Các nội dung được trao đổi, thảo luận tại Hội nghị tập trung vào các giải pháp nâng cao năng lực, hiệu quả thanh tra ngành KH&CN; những điểm mới của Luật Thanh tra 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành; hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra Sở hữu trí tuệ theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ 2022; hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra nhiệm vụ KH&CN theo các quy định pháp luật mới liên quan.

Đặc biệt, Hội nghị sẽ có phần đối thoại về công tác thanh tra KH&CN giữa Lãnh đạo Bộ KH&CN, Lãnh đạo một số đơn vị liên quan thuộc Bộ KH&CN và các Sở KH&CN. Các đại biểu sẽ trao đổi, thảo luận, hỏi đáp liên quan trực tiếp đến công tác thanh tra chuyên ngành của cơ quan, đơn vị và tại địa phương về về nghiệp vụ thanh tra, xử lý vi phạm, quy định pháp luật trong lĩnh vực KH&CN, chuyển giao công nghệ, Sở hữu trí tuệ, Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và An toàn bức xạ và hạt nhân…

Thông qua Hội nghị, giúp nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan thanh tra KH&CN và góp phần tích cực vào việc quản lý của Bộ, ngành, phục vụ phát triển kinh tế – xã hội của đất nước./.

Theo most.gov.vn/Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông KH&CN

Share on email
Email
Share on facebook
Facebook
Share on print
Print