ACADEMICS

IELTS mock test at The Institute of International Finance Education – Practice the test in real exam conditions

Ngày 10/7/2020, Viện Đào tạo Quốc tế – Học viện Tài chính phối hợp với IDP Việt Nam tổ chức kỳ thi thử IELTS tại Giảng đường Phan Phù Tiên của Học viện Tài chính. Có trong tay chứng chỉ IELTS quốc tế là ước mơ của phần lớn học sinh, sinh viên trong môi …

IELTS mock test at The Institute of International Finance Education – Practice the test in real exam conditions Read More »

International IELTS Academic test at the Academy of Finance’s lecture hall

IDP Education quyết định tiếp tục lựa chọn Giảng đường Phan Phù Tiên của Học viện làm địa điểm tổ chức kỳ thi IELTS Academic quốc tế ngày 6/8/2020. Đây là một bước tiến cụ thể của tiến trình hợp tác chặt chẽ và có tính chiến lược cao giữa IDP Việt Nam và Viện …

International IELTS Academic test at the Academy of Finance’s lecture hall Read More »

Exemptions from exams and points conversions for international certificates of English proficiency

Chương trình đào tạo tiếng Anh tại Viện Đào tạo Quốc tế bao gồm 6 học phần, chia 2 giai đoạn, với tổng số 23 tín chỉ, theo các trình độ tương ứng từ Elementary đến 6.0 IELTS. Kết quả học tập các học phần này được quy đổi sang thang điểm 10, thang điểm …

Exemptions from exams and points conversions for international certificates of English proficiency Read More »

Basic English training stage at The Institute of International Finance Education

  Chương trình đào tạo tiếng Anh cơ bản bao gồm 3 học phần, mỗi học phần 4 tín chỉ, tổng số 12 tín chỉ, chia thành 3 trình độ: Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate. Chương trình đào tạo tiếng Anh căn bản dành cho sinh viên DDP tại Viện ĐTQT được thiết kế theo khung tham …

Basic English training stage at The Institute of International Finance Education Read More »

English Training Programme for DDP students at The Institute of International Finance Education – Academy of Finance

Vị trí của tiếng Anh trong chương trình đào tạo DDP Dual Degree Programme (DDP) là một chương trình đào tạo mỗi bên cấp một bằng cử nhân (Duall Degree) hết sức đặc biệt ở Việt Nam. Đó là một chương trình đào tạo đại học chính quy, học tập trung 4 năm toàn thời …

English Training Programme for DDP students at The Institute of International Finance Education – Academy of Finance Read More »

Notification of Admissions to the Dual Degree Programme (DDP) of BA (Hons) Accounting & Finance and Bachelor’s Degree of Finance – Banking in Corporate Finance

This announcement provides the key information of how to graduate with two degrees from the UK and Vietnam. The Institute of International Finance Education and the Academy of Finance would like to take this opportunity to announce the commencement and admission to the BA (Hons) Accounting & Finance programme.  This degree is a joint collaborative …

Notification of Admissions to the Dual Degree Programme (DDP) of BA (Hons) Accounting & Finance and Bachelor’s Degree of Finance – Banking in Corporate Finance Read More »