Học viện Tài chính cùng các nhà khoa học, nhà quản lý tìm giải pháp trong Hội thảo “Chuyển đổi số nền kinh tế Việt Nam”

(HVTC)- Hội thảo diễn ra vào sáng 26/12, tại trụ sở chính số 58, Lê văn Hiến, Bắc Từ Liêm, HN, thu hút sự tham gia đông đảo của nhiều nhà khoa học, nhà quản lý trong và ngoài Học viện. Có 66 bài viết có chất lượng được chọn đăng trong Kỷ yếu Hội thảo; 04 tham luận được trình bày, thu hút nhiều ý kiến phản biện.

Toàn cảnh Hội thảo

Tham dự Hội thảo, về phía Học viện Tài chính có: NGND. GS.,TS. Nguyễn Trọng Cơ – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện; NGƯT. PGS.,TS. Trương Thị Thủy – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; PGS.,TS. Nguyễn Đào Tùng – Chủ tịch Hội đồng trường; NGƯT. PGS.,TS. Nguyễn Mạnh Thiều – Phó Giám đốc Học viện; TS. Nguyễn Văn Bình – Phó Giám đốc Học viện và Lãnh đạo, đại diện Lãnh đạo  các Ban khoa, Bộ môn cùng các cùng các nhà khoa học.

NGƯT. PGS.,TS. Nguyễn Mạnh Thiều – Phó Giám đốc Học viện và TS. Phạm Quỳnh Mai – Phó Trưởng khoa Kinh tế đồng chủ tọa Hội thảo

Đại biểu ngoài Học viện Tài chính có: TS. Hoàng Thị Mỹ Nhị – Viện Đông Nam Á; PGS., TS. Lưu Ngọc Trịnh – Đại học Công nghệ GTVT; Ông Lê Mạnh Thắng- Hội Luật gia Việt Nam; Ông Đỗ Ngọc Khanh- Trưởng phòng Kiểm toán Nhà nước khu vực 1; Bà Nguyễn Hồng Trang- Trưởng Phòng Tài chính UBND quận Hoàn Kiếm, Hà Nội; Ông Trịnh Văn Biển – Giám đốc Chuyển đổi số, Công ty cổ phần MISA.

NGƯT. PGS.,TS. Nguyễn Mạnh Thiều – Phó Giám đốc Học viện Tài chính phát biểu đề dẫn Hội thảo

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, NGƯT. PGS.,TS. Nguyễn Mạnh Thiều – Phó Giám đốc Học viện đã nêu vai trò, ý nghĩa và sự tác động của chuyển đổi số trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 và những kết quả đạt được trong chuyển đổi số quốc gia của Việt Nam cũng như những tồn tại hạn chế. Theo đó, chuyển đổi số không chỉ tạo ra những đột phá trong cách thức hoạt động, sản xuất kinh doanh, từ đó góp phần tăng năng suất, giảm chi phí cho các doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực, thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế; mà còn làm thay đổi tư duy, phong cách làm việc cũng như mở ra nhiều cơ hội tốt hơn cho mọi đối tượng trong xã hội.

Với sự quyết tâm cao của Chính phủ cũng như các Ban, ngành, thời gian qua, chuyển đổi số đã được triển khai mạnh mẽ ở Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực, mang lại nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực, chuyển đổi số ở Việt Nam vẫn còn nhiều hạn chế, ảnh hưởng tiêu cực tới tăng trưởng và phát triển kinh tế Việt nam, dẫn tới nguy cơ tụt hậu, nguy cơ gia tăng khoảng cách với các nước đi trước. NGƯT. PGS.,TS. Nguyễn Mạnh Thiều chỉ rõ mục tiêu của Hội thảo cấp Học viện này là nhằm làm rõ hơn về cơ sở lý luận cũng như nhận diện thực tiễn chuyển đổi số nền kinh tế Việt nam, từ đó, đề xuất các giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số cho nền kinh tế.

TS. Phạm Quỳnh Mai – Phó Trưởng khoa Kinh tế đồng chủ tọa Hội thảo phát biểu

Hội thảo diễn ra qua 2 phiên với 2 chủ đề: Chủ đề 1: Đổi mới sáng tạo trong nền kinh tế số; Chủ đề 2: Chuyển đổi số trong Kinh tế và Quản lý Tài chính Ngân hàng.

Ông Trịnh Văn Biển – Giám đốc Chuyển đổi số, Công ty cổ phần MISA trình bày tham luận

Tại phiên thứ nhất, có 2 tham luận được trình bày.

Tham luận thứ nhất: “Một số nội dung cơ bản về kinh tế số & giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế số tại Việt Nam” của tác giả Trịnh Văn Biển – Giám đốc Chuyển đổi số, Công ty cổ phần MISA.

Trong tham luận, tác giả đã nêu khái niệm về kinh tế số, các cấu phần kinh tế số; định hướng phát triển kinh tế số tại Việt Nam với những chính sách của Đảng và Nhà nước ta trong thúc đẩy chuyển đổi số, tình hình phát triển kinh tế số ở VN. Tác giả cũng đề xuất giải pháp về ứng dụng để phát triển kinh tế số mà chính lực lượng doanh nghiệp, hộ kinh doanh cần chuyển đổi số để đóng góp hàm lượng, giá trị số trong tổng thể nền kinh tế. Trong đó, xây dựng hệ sinh thái số của doanh nghiệp phục vụ chuyển đổi số của doanh nghiệp. Từ đó, phục vụ cho phát triển kinh tế số nói chung. Doanh nghiệp có thể tiếp cận chuyển đổi số nhanh bằng các nền tảng số Make in Vietnam. Tác giả liên hệ nền tảng số tổng thể của Công ty Cổ phần MISA với nền tảng số lõi đóng vai trò trung tâm trong hệ sinh thái nền tảng số để phục vụ chuyển đổi số cho doanh nghiệ, từ đó phát triển kinh tế số nhanh chóng, mạnh mẽ.

PGS,TS. Đinh Văn Hải – Bộ môn Kinh tế đầu tư, khoa Kinh tế HVTC trình bày tham luận

Tham luận 2: “Phát triển kinh tế số – Xu thế tất yếu của nền kinh tế Việt Nam” do PGS,TS. Đinh Văn Hải – Bộ môn Kinh tế đầu tư, khoa Kinh tế HVTC trình bày đã tiếp tục khẳng định vai trò to lớn của chuyển đổi số đối với nền kinh tế thế giới, cũng như đối với mọi quốc gia, với mọi ngành, mọi lĩnh vực kinh tế -xã hội, đời sống dân cư và là yêu cầu, xu thế của thời đại ngày nay. Xây dựng và phát triển kinh tế số là một quá trình, cần được thực hiện từ bộ khung cơ chế chính sách đến xây dựng cơ sở hạ tầng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, nhân lực công nghệ số chất lượng cao. Tác giả nhấn mạnh xu thế phát triển tất yếu kinh tế số ở Việt Nam, đánh giá những thuận lợi, khó khăn trong quá trình chuyển đổi và phát triển kinh tế số, đề suất một hệ thống các giải pháp phát triển kinh tế số bền vững ở Việt Nam hiện nay như: Đổi mới tư duy lãnh đạo quản lý và năng lực điều hành kinh tế; Hoàn thiện thể chế, tạo khuôn khổ pháp luật đẩy mạnh phát triển kinh tế số; Đầu tư nâng cấp hạ tầng kỹ thuật số; Chú trọng đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin phục vụ cho phát triển kinh tế số; Bảo đảm an toàn, an ninh mạng; Tăng cường hợp tác quốc tế về công nghệ số và kinh tế số.

TS. Nguyễn Thị Nhung – Khoa QTKD, HVTC trình bày tham luận

Trong phiên thảo luận thứ 2, có 2 tham luận được trình bày.  Tham luận 3: “Phát triển dịch vụ ngân hàng số tại Việt Nam trong bối cảnh chuyển đổi số” do TS. Nguyễn Thị Nhung – Khoa QTKD, HVTC trình bày đã chỉ ra những yêu cầu của chuyển đổi số đối với ngân hàng. Theo đó, thị trường của ngân hàng số với yêu cầu của khách hàng cao và công nghệ phức tạp đang tạo nên mức độ cạnh tranh cao và gay gắt. Bài viết nghiên cứu về thực trạng dịch vụ ngân hàng số tại Việt Nam, phân tích những những thách thức, khó khăn mà quá trình chuyển đổi số tác động nhằm đề xuất các kiến nghị đối với đối với Ngân hàng Nhà nước và đối với các cơ quan quản lý. Đặc biệt, tác giả đã chỉ một số giải pháp về bảo mật dữ liệu, thông tin khách hàng nhằm bảo vệ quyền lợi của khách hàng khi giao dịch trên không gian mạng.

Ông Lê Mạnh Thắng – Hội Luật gia Việt Nam trình bày tham luận

Tham luận 4: “Phòng chống tội phạm mạng trong quá trình chuyển đổi số tại các ngân hàng thương mại ở Việt Nam” của tác giả Lê Mạnh Thắng – Hội Luật gia Việt Nam đã nêu thực tiễn chuyển đổi số của nền kinh tế với thách thức đáng kể đặt ra cho các ngân hàng thương mại trong việc đảm bảo hiệu quả của quản trị rủi ro hoạt động. Trong đó, nguy cơ tấn công của tội phạm mạng là rủi ro hoạt động trọng yếu mà các ngân hàng thương mại phải tăng cường quản trị. Ngân hàng thương mại là ngành kinh tế được xem là đang diễn ra quá trình chuyển đổi số mạnh mẽ và nhanh chóng trong thời gian gần đây. Tác giả khẳng định chuyển đổi số là một hệ quả tất yếu của cuộc cách mạng công nghệ 4.0. Tại Việt Nam, các ngân hàng thương mại ngày càng nhận thức được ý nghĩa của chuyển đổi số đối với nâng cao hiệu quả hoạt động tổ chức quản lý, tăng lợi nhuận từ tăng doanh thu và tiết kiệm chi phí cũng duy trì và mở rộng quan hệ khách hàng và đối tác giao dịch. Các ngân hàng thương mại cũng như các cơ quan quản lý nhà nước phải quan tâm tới rủi ro an ninh mạng với các tác động tiêu cực phát sinh từ các cuộc tấn công của tội phạm mạng. Thực trạng này buộc các ngân hàng thương mại phải thiết lập hệ thống quản lý rủi ro hoạt động đủ đáp ứng mục tiêu phòng, chống tội phạm mạng cũng như giảm thiểu tổn thất về tài chính cũng như sụt giảm uy tín và thương hiệu. Tham luận cũng phân tích về các tác động của tội phạm mạng trong quá trình chuyển đổi số của các ngân hàng thương mại cũng như một số giải pháp thiết yếu cấp bách để các ngân hàng thương mại ở Việt Nam. Theo đó, các ngân hàng phải đánh giá rủi ro, phát triển chiến lược an ninh mạng, thực hiện kiểm soát an ninh, giáo dục đào tạo nhân viên (cả về chuyên môn nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp), cân nhắc mua bảo hiểm rủi ro an ninh mạng, cập nhật các quy định và tham gia chia sẻ thông tin, các ngân hàng có thể phòng, chống tội phạm mạng, giảm thiểu rủi ro an ninh mạng một cách hiệu quả.

PGS.,TS. Nguyễn Đào Tùng – Chủ tịch Hội đồng trường chia sẻ về định hướng chuyển đổi số của Học viện Tài chính với mục tiêu quản trị Học viện, đổi mới, nâng cao chất lượng NCKH, đào tạo…

Các tham luận trình bày tại 2 phiên của Hội thảo đã thu hút nhiều ý kiến đóng góp và phản biện của đại biểu tham dự.

PGS., TS. Lưu Ngọc Trịnh – Đại học Công nghệ GTVT chia sẻ băn khoăn, lo lắng trong việc đảm bảo an ninh, an toàn, phòng chống tội phạm công nghệ cao trong nền kinh tế số

Theo NGND.PGS.,TS. Nguyễn Văn Dần, Khoa Kinh tế, HVTC, với mục tiêu kép là vừa phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, hình thành các doanh nghiệp công nghệ số VN có năng lực đi ra toàn cầu như các Nghị quyết, Quyết định của Chính phủ đã xác định, VN cần phải tích cực chủ động tham gia vào cuộc CMCN 4.0, có chính sách phù hợp để Chuyển đổi số nền kinh tế. Để chuyển đổi số thành công, phải  có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hành động đồng bộ của các cấp và sự tham gia của toàn dân. Vì vậy, giải pháp cơ bản nhất, trước tiên là phải có chính sách thức đẩy chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội.

TS. Phạm Thị Hồng Nhung- Phó Trưởng bộ môn Luật Kinh tế chia sẻ những vụ án liên quan đén tội phạm công nghệ cao, những khuyến cáo trong bảo mật thông tin cá nhân.

Các tham luận và các ý kiến phát biểu đều đồng thuận về sự tất yếu của chuyển đổi số nền kinh tế Việt Nam cũng như nhưng băn khoăn, đề xuất các giải pháp để chuyển đổi số hiệu quả, đảm bảo an ninh, an toàn, bảo mật cho cơ quan quản lý, doanh nghiệp, cá nhân khi sử dụng các dịch vụ của kinh tế số. Hội thảo không chỉ là diễn đàn học thuật mà còn là nơi chia sẻ những tìm tòi, nghiên cứu, những kinh nghiệm trong triển khai triển đổi số tại các đơn vị, doanh nghiệp, những giải pháp đã và đang triển khai trong thực tiễn. Thông qua các bài viết, các đại biểu, nhà khoa học đã cho thấy sự gắn bó chặt chẽ giữa lý luận và thực tiễn về các vấn đề trong nền kinh tế số. Nhiều bài trình bày và bài viết của các tác giả, nhà khoa học có chất lượng đã được Ban biên tập đánh giá cao. Hội thảo là cơ hội để thảo luận sâu rộng về ảnh hưởng của sự chuyển đổi số trong bối cảnh kinh tế hiện đại.

Một số hình ảnh khác

Đại biểu tại Hội thảo

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Nguồn sưu tầm theo Ban CTCT&SV/hvtc.edu.vn

Share on email
Email
Share on facebook
Facebook
Share on print
Print