Hướng dẫn chọn mã đăng ký xét tuyển vào Chương trình LKĐT mỗi bên cấp 01 Bằng Cử nhân DDP

Từ ngày 22/07/2022 đến 17h00 ngày 20/8/2022, thí sinh đăng ký nguyện vọng trên Hệ thống hoặc Cổng thông tin dịch vụ công quốc gia.

Từ ngày 21/8/2022 đến 17h00 ngày 28/08/2022 thí sinh phải xác nhận số lượng, thứ tự nguyện vọng xét tuyển trên Hệ thống đồng thời nộp lệ phí xét tuyển theo số lượng nguyện vọng xét tuyển bằng hình thức trực tuyến.

Các thí sinh đăng ký xét tuyển vào chương trình LKĐT mỗi bên cấp 01 Bằng Cử nhân DDP sử dụng các mã xét tuyển sau:

Mã xét tuyển = Mã chương trình + Mã phương thức xét tuyển

Ví dụ: Thí sinh đăng ký vào chương trình DDP với tổ hợp A00 theo phương thức xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi ĐGNL

→ Mã xét tuyển là 73402011DDP1402

!Lưu ý:

  • Các nguyện vọng của thí sinh đăng ký xét tuyển vào các ngành, các phương thức tuyển sinh ở tất cả các cơ sở đào tạo (CSĐT) được xếp thứ tự từ 1 đến hết (nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất);
  • Tất cả các NVXT của thí sinh được xử lý nguyện vọng trên Hệ thống và mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển 1 nguyện vọng cao nhất trong số các nguyện vọng đã đăng ký đảm bảo điều kiện trúng tuyển.

Để biết thêm thông tin chi tiết, mời các bạn học sinh và Phụ huynh liên hệ:

 Hotline: 0904.936.636 | 0916.633.286

 Direct-line: 094.114.8968

 

Share on email
Email
Share on facebook
Facebook
Share on print
Print