Hướng dẫn đăng ký nguyện vọng vào chương trình LKĐT Mỗi bên cấp 01 Bằng Cử nhân DDP

Để tránh tình trạng thí sinh nhầm lẫn giữa các phương thức xét tuyển, đơn giản hóa việc đăng ký xét tuyển năm 2023, thí sinh sẽ đăng ký xét tuyển theo mã xét tuyển ngành, không cần phải đăng ký xét tuyển theo phương thức tuyển sinh.

Thông tin xét tuyển chương trình DDP như sau:

  1. Mã trường: HTC
  2. Mã ngành:

– 7340201DDP1-Tài chính – Ngân hàng (Chương trình DDP liên kết giữa Học viện Tài chính với ĐH Greenwich (UK)) đối với tổ hợp A00

– 7340201DDP2-Tài chính – Ngân hàng (Chương trình DDP liên kết giữa Học viện Tài chính với ĐH Greenwich (UK)) đối với tổ hợp A01, D01, D07

Các bước đăng ký xét tuyển thí sinh quét mã QR tại đây                                                                                                   

Share on email
Email
Share on facebook
Facebook
Share on print
Print