Hướng dẫn Thực tập tốt nghiệp & Khung thời gian

Viện ĐTQT thông báo lịch Hướng dẫn Thực tập tốt nghiệp và Khung thời gian triển khai học phần Thực tập tốt nghiệp thuộc Chương trình LKĐT Mỗi bên cấp một bằng Cử nhân (DDP) năm học 2021-2022 như sau:

TT

Thời gian

Nội dung

1

8h30-9h30

Thứ Bảy 13/11/2021

– Lĩnh vực: Kế toán – Kiểm toán

– GV phụ trách: TS. Ngô Như Vinh

2

10h00-12h30

Thứ Bảy 13/11/2021

– Lĩnh vực: Tài chính – Ngân hàng – Thị trường Tài chính – Thuế

– GV phụ trách:

+ PGS.TS. Phạm Thị Thanh Hòa (10h30-11h00)

+ TS. Trần Thị Việt Thạch (11h00-11h30)

+ PGS.TS. Lý Phương Duyên (11h30-12h00)

+ PGS. TS. Trần Thị Xuân Anh (12h00-12h30)

Hình thức: họp trực tuyến qua ID Zoom Meeting 580-000-1414

Thành phần: Viện ĐTQT, giảng viên, sinh viên (theo danh sách đã đăng ký với Phòng ĐT).

Yêu cầu sinh viên:

  • Đặt tên theo cú pháp: Mã sinh viên – Họ tên sinh viên mới được phê duyệt vào phòng họp.
  • Tham dự đầy đủ, đúng giờ để nắm vững các nội dung, yêu cầu của học phần Thực tập tốt nghiệp. Các trường hợp không tham dự tự chịu trách nhiệm nếu không nắm được các quy định và nội dung mà Viện và giảng viên đã phổ biến./.

Chu Thu Tra

Share on email
Email
Share on facebook
Facebook
Share on print
Print