Kết quả rà soát, chỉnh sửa thông tin thí sinh ĐKXT học sinh giỏi dựa vào kết quả học tập THPT vào đại học chính quy Học viện Tài chính năm 2023

Số: 909/TB-HVTC ngày 02 tháng 8 năm 2023

Học viện Tài chính thông báo kết quả rà soát, chỉnh sửa thông tin thí sinh ĐKXT học sinh giỏi dựa vào kết quả học tập THPT vào đại học chính quy Học viện Tài chính năm 2023:

1. Danh sách thí sinh sau khi rà soát, chỉnh sửa thông tin

Thí sinh truy cập https://tracuu.hvtc.edu.vn để xem tình trạng hồ sơ mà Học viện đã chỉnh sửa.

2. Những lưu ý với thí sinh

– Thông tin được chỉnh sửa trên cơ sở đề nghị và minh chứng do thí sinh cung cấp cho Học viện và thí sinh hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc đề nghị và minh chứng đó.

– Kết quả xét tuyển học sinh giỏi dựa vào kết quả học tập THPT sẽ được công bố cùng với kết quả xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT theo lịch của Bộ GDĐT, dự kiến ngày 22/8/2023./.

 
Ban Quản lý đào tạo
Share on email
Email
Share on facebook
Facebook
Share on print
Print