Khơi dậy khát vọng sáng tạo, dấn thân, đam mê nghiên cứu khoa học

Sách Vàng sáng tạo Việt Nam 2023 là sự ghi nhận, tôn vinh, cổ vũ các tổ chức, cá nhân tiêu biểu, đóng góp hiệu quả trong hoạt động khoa học công nghệ; lan tỏa, khơi dậy niềm tự hào về trí tuệ Việt Nam, khát vọng lao động sáng tạo, cống hiến cho sự phát triển của đất nước của đội ngũ trí thức và các nhà khoa học…

Công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2023.

Sáng 6/12, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2023.

Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2023 tập trung tuyển chọn và công bố các công trình, giải pháp sáng tạo khoa học và công nghệ trên lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học ứng dụng và khoa học xã hội và nhân văn đã có đóng góp quan trọng cho nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Từ 199 hồ sơ công trình, giải pháp gửi về, Hội đồng tuyển chọn đã họp, thảo luận kỹ lưỡng và bỏ phiếu kín, sau đó trình Ban Chỉ đạo quyết định công bố 79 công trình và ghi danh 5 công trình, tập thể, 27 cá nhân đạt các giải thưởng quốc tế trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2023.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kỳ vọng, bản lĩnh, trí tuệ, năng lực sáng tạo của người Việt Nam sẽ được phát huy mạnh mẽ hơn trong thời gian tới để có nhiều hơn nữa các công trình, giải pháp sáng tạo được tuyển chọn, công bố trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam những năm tiếp theo.

Chúc mừng các tác giả, nhóm tác công trình, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, 79 công trình được vinh danh trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2023 thuộc nhiều lĩnh vực phục vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh đang được Đảng, Nhà nước và toàn xã hội quan tâm như: năng lượng, tự động hóa, vật liệu mới, công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông, y học, giáo dục đào tạo, nông nghiệp…,

Đặc biệt năm nay, đã dành sự quan tâm đúng mức để vinh danh các công trình tiêu biểu thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn. Tác giả của các công trình được vinh danh là những tập thể, cá nhân tiêu biểu, nhiều người là giáo sư, tiến sĩ, là chủ doanh nghiệp và cả những sinh viên, học sinh.

Khẳng định Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đầu tư phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kỳ vọng, bản lĩnh, trí tuệ, năng lực sáng tạo của người Việt Nam sẽ được phát huy mạnh mẽ hơn trong thời gian tới để có nhiều hơn nữa các công trình, giải pháp sáng tạo được tuyển chọn, công bố trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam những năm tiếp theo.

Tôn vinh các tác giả, nhóm tác giả tiêu biểu có các công trình đóng góp hiệu quả trong hoạt động khoa học công nghệ.

Qua đó khơi dậy, phát huy mạnh mẽ sự dấn thân của đội ngũ trí thức, các nhà khoa học trong công tác nghiên cứu, giải quyết những vấn đề khó, vấn đề mới được đặt ra trong thực tiễn; đồng lòng, chung sức hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước phát triển phồn vinh, hạnh phúc, ông Chiến nhấn mạnh.

Thông tin về quá trình tuyển chọn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng tuyển chọn Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2023 Phan Xuân Dũng cho biết, Sách vàng sáng tạo Việt Nam dược tuyển chọn, biên tập và phát hành dựa trên các tiêu chí lớn.

Theo đó, sách vàng gồm các công trình giải pháp sáng tạo khoa học và công nghệ trên các lĩnh vực: khoa học tự nhiên, khoa học công nghệ và kỹ thuật; khoa học xã hội và nhân văn đã đoạt giải tại các cuộc thi do bộ, ngành, tổ chức thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức từ năm 2021 đến 30/6/2023.

Đây là những công trình đã được ứng dụng và mang lại hiệu quả kinh tế xã hội trong sản xuất, đời sống, có sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng tại thời điểm tuyển chọn. Đồng thời được các bộ ngành, tổ chức thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giới thiệu, đề nghị…, ông Dũng cho hay.

Chủ tịch Liên hiệp hội Việt Nam Phan Xuân Dũng: Đây là những công trình đã được ứng dụng và mang lại hiệu quả kinh tế xã hội trong sản xuất, đời sống, có sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.

Được biết, từ năm 2016 đến nay qua 6 lần tổ chức, năm 2023, Sách vàng Sáng tạo Việt Nam công bố, giới thiệu 79 công trình, giải pháp sáng tạo khoa học, công nghệ được tuyển chọn từ 162 công trình do các bộ, ban, ngành, các tổ chức thành viên, các tỉnh, thành phố giới thiệu, đề nghị.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch- Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà khẳng định, “đây là những công trình, giải pháp sáng tạo khoa học công nghệ tiêu biểu trong cả nước, có giá trị hỗ trợ cộng đồng, nâng cao đời sống, góp phần phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo môi trường, chăm sóc sức khỏe nhân dân và phục vụ đời sống xã hội”.

Việc công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2023 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để tiếp tục cổ vũ, tôn vinh, ghi nhận đối với các tổ chức, cá nhân tiêu biểu, có đóng góp hiệu quả trong hoạt động khoa học, công nghệ; đồng thời cũng là dịp tuyên truyền, phổ biến tri thức khoa học, kết nối và đưa các sản phẩm sáng tạo khoa học vào thực tiễn cuộc sống. Đặc biệt là khơi dậy niềm tự hào trí tuệ Việt Nam, tinh thần đam mê lao động sáng tạo, qua đó nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đóng góp tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Bà Hà cho biết, trong những năm gần đây, kết quả nghiên cứu khoa học, tiềm lực và trình độ khoa học và công nghệ của Việt Nam từng bước được nâng lên. Tốc độ đổi mới công nghệ, năng lực công nghệ của quốc gia và doanh nghiệp được tăng cường. Khoảng cách giữa Việt Nam và các nước trong khu vực được rút ngắn đáng kể trong xếp hạng năng lực cạnh tranh, năng lực đổi mới sáng tạo toàn cầu và một số lĩnh vực khoa học có thế mạnh.

Cùng với đó, các phong trào, hoạt động, các cuộc thi về đổi mới sáng tạo khởi nghiệp hết sức đa dạng, thường xuyên do các cấp, các ngành, các đoàn thể, các địa phương tổ chức trong nhiều năm qua đã vinh danh nhiều công trình.

Bà Hà mong muốn các cấp, ngành, địa phương, hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các tổ chức thành viên, đồng bào ở trong và ngoài nước tiếp tục khơi dậy và phát huy lòng tự hào, tự tôn dân tộc, khát vọng vươn lên, đồng lòng, chung sức, cống hiến sức lực, trí tuệ, thi đua lao động, sản xuất, sáng tạo, nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, đời sống, tạo ra nhiều sản phẩm sản xuất tại Việt Nam đủ sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế.

Nguồn sưu tầm theo Phan Anh/vneconomy.vn

Share on email
Email
Share on facebook
Facebook
Share on print
Print