Khung thời gian MSc15

Viện ĐTQT khai giảng Khóa 15 chương trình Thạc sỹ Tài chính và Đầu tư khóa Mùa Thu khai giảng tháng 9/2022 với lộ trình học như sau:

TT Nội dung Bắt đầu Kết thúc Thi
1. Đăng ký ID 08/2022 09/2022  
2. Orientation + Training Moodle 11/09/2022    
3. Bổ sung kiến thức Lý thuyết tài chính 17/09/2022 24/09/2022  
4. FINA1032 – Foundations of Scholarship 18/09/2022 06/11/2022  
5. FINA1082 – Principles of Finance 01/10/2022 10/12/2022 01/2023
6. ECON1150 – Financial Econometrics 04/12/2022 08/01/2023  
7. FINA1007 – Research Methods (1) 13/11/2022 27/11/2022  
8. Bổ sung kiến thức Nguyên lý ĐTTC 04/02/2023 11/02/2023  
9. FINA1086 – Investment Management 11/02/2023 22/04/2023 05/2023
10. FINA1121 – Financial Markets & Products 26/03/2023 25/06/2023 07/2023
11. FINA1007 – Research Methods (2) 03/06/2023 17/06/2023  
12. ACCO1079 – Fiancial Analysis & Valuation 19/08/2023 07/10/2023  
13. Research Project 04/09/2023 10/01/2024  
14. Xét tốt nghiệp (PAB) 03/2024    

 (*) Lịch học chủ yếu vào các ngày thứ 7 và chủ nhật, ngoại trừ những trường hợp đặc biệt (ví dụ giảng viên UOG sang giảng…) có thể sẽ bố trí vào một số buổi tối ngày trong tuần.

Share on email
Email
Share on facebook
Facebook
Share on print
Print