Khung thời gian MSc16

Viện ĐTQT khai giảng Khóa 16 chương trình Thạc sỹ Tài chính và Đầu tư khóa Mùa Xuân khai giảng tháng 4/2023 với lộ trình học như sau:

TTNội dungBắt đầuKết thúcThi
1.Đăng ký ID01/04/202315/04/2023 
2.Orientation + Training Moodle22/04/2023  
3.Bổ sung kiến thức Lý thuyết tài chính22/04/202323/04/2023 
4.FINA1032 – Foundations of Scholarship06/05/202324/06/2023 
5.FINA1082 – Principles of Finance07/05/202302/07/202307/2023
6.FINA1147 – Financial Engineering and Machine Learning09/07/202313/08/2023 
7.FINA1007 – Research Methods (1)15/07/202329/07/2023 
8.Bổ sung kiến thức Nguyên lý ĐTTC12/08/202319/08/2023 
9.FINA1086 – Investment Management26/08/202302/12/202301/2024
10.FINA1121 – Financial Markets & Products20/08/202309/12/202301/2024
11.FINA1007 – Research Methods (2)09/12/202323/12/2023 
12.ACCO1079 – Fiancial Analysis & Valuation11/02/202431/03/2024 
13.Research Project25/11/202309/06/2024 
14.Xét tốt nghiệp (PAB)01/09/202430/09/2024 

 (*) Lịch học chủ yếu vào các ngày thứ 7 và chủ nhật, ngoại trừ những trường hợp đặc biệt (ví dụ giảng viên UOG sang giảng…) có thể sẽ bố trí vào một số buổi tối ngày trong tuần.

Share on email
Email
Share on facebook
Facebook
Share on print
Print