KỶ NIỆM 77 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH TÀI CHÍNH VIỆT NAM (28/08/1945-28/08/2022)

Ngày 28/8/1945, Chính phủ lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã ra tuyên cáo về việc thành lập Chính phủ với 13 thành viên; trong đó, đồng chí Phạm Văn Đồng được chỉ định làm Bộ trưởng Bộ Tài chính, đánh dấu sự ra đời của ngành Tài chính cách mạng Việt Nam.

Ngành Tài chính là cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tài chính (bao gồm: ngân sách nhà nước, thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước, dự trữ nhà nước, tài sản nhà nước, các quỹ tài chính nhà nước, đầu tư tài chính, tài chính doanh nghiệp, tài chính hợp tác xã và kinh tế tập thể); hải quan; kế toán; kiểm toán độc lập; giá; chứng khoán; bảo hiểm; hoạt động dịch vụ tài chính và dịch vụ khác thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành và thực hiện đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Thực tế đã chứng minh ngành Tài chính đã thực sự chuyển mình mạnh mẽ trên con đường phát triển và hội nhập. Trong sự phát triển ấy, ngành Tài chính đã hòa chung trong thế và lực của đất nước, đã phát triển nhiều mặt về tổ chức, chế độ chính sách, hệ thống ngân sách Nhà nước… đã và đang hướng tới mục tiêu hiện đại hóa toàn ngành.

Tự hào và phát huy truyền thống vẻ vang trong 77 năm xây dựng và trưởng thành, nhận thức rõ vai trò và nhiệm vụ trong giai đoạn mới, toàn thể cán bộ, giảng viên, sinh viên Học viện Tài chính quyết tâm tranh thủ các điều kiện thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần đưa Học viện Tài chính trở thành cơ sở đào tạo hàng đầu trong cả nước về “Cung cấp các sản phẩm đào tạo và nghiên cứu khoa học tài chính – kế toán chất lượng cao cho xã hội”, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

 

 

Share on email
Email
Share on facebook
Facebook
Share on print
Print