Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2023)

(HVTC) – Năm 1960, nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tổng kết: “Đảng ta là đạo đức, văn minh; là thống nhất, độc lập, là hòa bình ấm no; công ơn Đảng thật là to, ba mươi năm lịch sử Đảng là cả một pho lịch sử bằng vàng”. Sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam là sự kiện lịch sử trọng đại. Kỷ niệm ngày thành lập Đảng là dịp để đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng, giáo dục ý chí tự lực, tự cường của dân tộc; khẳng định quyết tâm đi theo con đường xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng; tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, sự đồng thuận trong xã hội đối với những chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Theo Ban CTCT&SV/hvtc.ed.u.vn

Share on email
Email
Share on facebook
Facebook
Share on print
Print