Lịch thi giữa kỳ và thi cuối kỳ DDP

Academy of Finance – University of Greenwich
Institute of International Finance Education

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2020

THÔNG BÁO
V/v: Lịch thi giữa kỳ, thi cuối kỳ DDP

1. Lịch thi giữa kỳ:

Giờ thiNgày thiMôn thiPhòng thi
10h30-12h30Thứ Hai 19/10/2020: Test 1 Thứ Hai 09/11/2020: Test 2BANKING- FINA4042-DDP03501  
13h30-15h30Thứ Hai 26/10/2020: Test 1 Thứ Ba 15/12/2020: Test 2CF- FINA4044- DDP03  501  
13h30-15h30Thứ Năm 29/10/2020: TestTAX- FINA4043- DDP03501-502
10h30-12h30Thứ Hai 23/11/2020: TestFA2- ACCO4034- DDP03502
10h30-12h30Thứ Tư 14/10/2020: TestLuật- DDP04501-502
10h30-12h30Thứ Hai 19/10/2020: TestMA1- DDP04 501-502
10h30-12h30Thứ Sáu 29/10/2020: TestTài chính tiền tệ- DDP04 501-502
10h30-12h30Thứ Hai 19/11/2020: TestFA1- DDP04 501-502
16h30-18h30Thứ Tư 11/11/2020: TestKinh tế chính trị- DDP05501-502
16h30-18h30Thứ Năm 10/12/2020: TestTriết học- DDP05501-502
16h30-18h30Thứ Sáu 11/12/2020: TestNguyên lý kế toán- DDP05501-502
16h30-18h30Thứ Hai 14/12/2020: Test 1 Thứ Hai 25/01/2021: Test 2Kinh tế học- DDP05501-502

2. Lịch thi cuối kỳ:

Giờ thiNgày thiMôn thiPhòng thi
13h30-15h30Thứ Năm 26/11/2020: Final ExamBANKING- FINA 4042-DDP03501  
13h30-16h30Thứ Hai 21/12/2020: Final ExamFA2- ACCO4034- DDP03502
08h30-11h30Thứ Ba 05/01/2021: Final ExamCF- FINA 4044- DDP03501
08h30-11h30Thứ Tư 13/01/2021: Final ExamTAX- FINA4043- DDP03501-502
 Group work: 24/10/2020 Research Proposal: 05/12/2020RM2023- DDP03 
13h30-16h30Thứ Hai 23/11/2020: Final ExamLuật- DDP04501-502
13h30-16h30Thứ Năm 26/11/2020: Final ExamTài chính tiền tệ- DDP04 501-502
08h30-11h30Thứ Sáu 04/12/2020: Final ExamMA1.HS- DDP04 501-502
13h30-16h30Thứ Năm 07/01/2021: Final ExamFA1- DDP04 501-502
13h30-16h30Thứ Sáu 04/12/2020: Final ExamKinh tế chính trị- DDP05501-502
13h30-16h30Thứ Hai 11/01/2021: Final ExamTriết học- DDP05501-502
13h30-16h30Thứ Sáu 15/01/2021: Final ExamTin học ứng dụng- DDP05501-502
13h30-16h30Thứ Sáu 22/01/2021: Final ExamNguyên lý kế toán- POA.HS- DDP05501-502
13h30-16h30Thứ Hai 05/02/2021: Final ExamKinh tế học- DDP05501-502

Lưu ý:

– Sinh viên đến trước giờ thi ít nhất 30 phút làm thủ tục check-in, gửi đồ

– Mang theo Thẻ sv.

Trân trọng./.

Share on email
Email
Share on facebook
Facebook
Share on print
Print