phiếu đăng ký

XÉT TUYỂN CHƯƠNG TRÌNH THẠC SỸ TÀI CHÍNH VÀ ĐẦU TƯ

(MSc in Finance and Investment)

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
II. THÔNG TIN ĐÀO TẠO
III. THÔNG TIN NGHỀ NGHIỆP VÀ NGOẠI NGỮ

Hồ sơ đính kèm:

 • Giấy CCCD/CMND/Hộ chiếu
 • Ảnh 4×6
 • Bằng Tốt nghiệp đại học
 • Bảng điểm
 • Chứng chỉ trình độ tiếng Anh

 

Ghi chú:

 • Nộp hồ sơ online:
  • Khai phiếu đăng ký online kèm ảnh chân dung 4×6
  • Scan hoặc chụp bản chính/bản gốc hồ sơ cần phải nộp
  • Attach (đính kèm) phiếu đăng ký online.
 • Nộp hồ sơ trực tiếp:
  • Trình bản gốc, nộp bản công chứng (tiếng Việt, tiếng Anh)
  • Ảnh 4×6 (2 ảnh chân dung để làm hồ sơ)