Phổ cập bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023

Ngày 22/4/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 505/QĐ-TTg về Ngày Chuyển đổi số quốc gia, theo đó lựa chọn ngày 10 tháng 10 hằng năm là Ngày Chuyển đổi số quốc gia.

Hướng tới kỷ niệm Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023, Bộ Thông tin và Truyền thông đã xây dựng bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 và đăng tải trên Cổng Chuyển đổi số quốc gia tại địa chỉ: https://dx.gov.vn.

Mã QR để tải bộ nhận diện

Để ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 có sức lan tỏa mạnh mẽ, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã ban hành văn bản số 3866/SVHTT- QLVH, ngày 04/10/2023 yêu cầu thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị phổ biến, quán triệt nội dung văn bản đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động của đơn vị góp phần nâng cao nhận thức của mọi người đối với vấn đề chuyển đổi số quốc gia. Khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tích cực tham gia hưởng ứng các hoạt động thông qua bộ nhận diện của chương trình theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông tại văn bản số 4754/BTTTT-CĐSQG ngày 18/9/2023.

Khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan hưởng ứng trên không gian mạng bằng cách thay ảnh đại diện có kèm khung hình nhận diện (avatar frame) Ngày Chuyển đổi số quốc gia từ ngày 01/10/2023 đến hết ngày 10/10/2023. Các bước thực hiện như sau:
Bước 1: Truy cập một trong hai đường link dưới đây để lựa chọn mẫu avatar frame yêu thích:

Mẫu 1: https://khunghinh.net/p/1a2b1fbe02b3400a

Mẫu 2: https://khunghinh.net/p/f3c22d518000abc0

Bước 2. Sau khi lựa chọn được mẫu yêu thích, bấm “Chọn hình” ở phía dưới khung hình để tải ảnh lên.

Bước 3. Sau khi tải ảnh lên, kéo và di chuyển trực tiếp ảnh vào trong khung hình hoặc sử dụng thanh công cụ bên dưới để kéo và chỉnh hình ảnh sao cho vừa vặn hiển thị.

Bước 4. Sau khi đã căn chỉnh xong, chọn “Tiếp tục”, sau đó chọn “Tải hình” (Ghi chú: Khi thanh tải chạy hết là bấm tải ảnh xuống).

Bước 5. Thay ảnh đại diện trên Zalo, Facebook và các nền tảng mạng xã hội bằng hình ảnh vừa tải xuống. Khuyến khích người dùng thực hiện gắn thẻ các Hashtag trên nội dung bài đăng thay ảnh: #ngaychuyendoisoquocgia #namdulieuso #10102023.

Nguồn sưu tầm theo Minh Đạt/http://sovhtt.hanoi.gov.vn

 

Share on email
Email
Share on facebook
Facebook
Share on print
Print